Vand som ressource

​Rent vand er en vigtig og knap ressource. Derfor arbejder vi aktivt på at gøre vores hospitaler vandeffektive og for at håndtere hospitalernes spildevand på en ansvarlig måde. 

​Det ​nye rensningsanlæg på Herlev Hospital renser spildevandet så godt, at det kan ledes direkte ud i naturen uden at gøre skade. Foto: Grundfos.

Vand er en både vigtig og knap ressource, og derfor arbejder vi med hvordan vi på hospitalerne bruger vand mest effektivt, og hvordan vi sparer på vandet, hvor vi kan. Vores hospitaler bruger cirka 1 mio. m3 vand om året. Rent brugsvand uden kritiske forurenin​ger er afgørende når vi skal sikre, at hospitalernes svækkede patienter ikke bliver smittet med vandbårne bakterier.

Hospitalernes spildevand

Vores arbejde med vand som ressource betyder, at vi tager ansvar for de miljøproblematiske stoffer, som lægemidler og bakterier giver i hospitalernes spildevand. Vi arbejder med at begrænse udledningen af de værste stoffer ved at efterspørge mere miljøvenlige produkter og vi udvikler nye rensemetoder til hospitalerne.

Nye løsninger til vandeffektive hospitaler

Vi arbejder for at vende udfordringer med vandressourcerne til nye løsninger. Der er et stort behov for intelligente og ressourceeffektive løsninger inden for vandteknologi på hosptalerne. Vi har fokus på at spotte de største potentialer for ny vandteknologi, så vi kan afprøve nye løsninger - både på de eksisterende hospitaler og i de store nye hospitaler, vi bygger. 

Verdens reneste hospitalsspildevand

Når vi finder nye løsninger i arbejdet med vand som ressource, er gevinsten i første omgang, at vi får en grønnere og sundere region. På længere sigt er der også gode eksportmuligheder i innovative grønne løsninger. På Herlev Hospital er vi for eksempel i gang med at bygge et helt nyt rensningsanlæg, der renser hospitalets spildevand så godt, at det kan ledes direkte ud i nature​n​​.​​

Redaktør