Energieffektive hospitaler

Region Hovedstadens hospitaler og institutioner er store virksomheder, som belaster miljøet og klimaet. Vi arbejder bl.a. for at optimere forbruget af energi og vand. 

​​

Det kræver store mængder energi at drive regionens hospitaler og behandle patienter.  Energi i form af el og varme bruges bl.a. til ventilation, belysning, apparater som fx scannere, rumopvarmning, varmt vand og meget andet. Alene det årlige strømforbrug fra hospitalerne svarer til forbruget i en kommune på størrelse med Frederiksberg og regionens energiregning er på knapt 500 mio.kr.​​

Forceret energirenovering

Med Energiplan 2025 satser regionen ambitiøst på at nedbringe CO2-udledningen med 60 % i 2025 på energiforbruget gennem energibesparelser og energirenoveringer.

Særligt forceret energirenovering er hovedindsatsen i Energiplanen. Indsatsen går ud på, at produkter forbedres eller udskiftes for at opnå højere energieffektivitet og dermed økonomiske besparelser. Projekter forbundet med forceret energirenovering skal primært gennemføres i offentlig-privat samarbejde i såkaldte ESCO-projekter. Ved ESCO-projekter identificerer og gennemfører den private part projekterne og garanterer for, at besparelserne realiseres. Det er ligeledes den private part, der som betaling for investeringen høster besparelsen i den aftalte periode, hvorefter besparelsen tilfalder regionen. 

Vores indsatser er nærmere beskrevet i temaplanen Energiplan 2025 - På vej mod en energieffektiv og fossilfri ko​ncern (pdf åbner i ny fane)


Redaktør