Vi bygger fremtidens grønne hospitaler

​​​​Hospitaler skal hjælpe mennesker med at blive raske, og det skal ske på en måde, der ikke gør skade på miljøet. Derfor er fremtidens hospital et grønt hospital.

Fremtidens grønne hospitaler har fokus på patienten, innovative og grønne løsninger, samt smartere logistik og arbejdsgange. 

​Region Hovedstaden bygger nyt og bygger om på hospitalerne og i psykiatrien for knap 20 mia. Missionen er at bygge helende arkitektur med patienten i centrum.

Offentligheden vil i en 10-årig periode se nye bygninger skyde op på syv hospitalsmatrikler. Et særligt fokus ligger på energibesparing og grønne løsninger. Som ansvarlig bygherre ønsker regionen at sætte et mindre CO2 aftryk og skåne det omgivende miljø yderligere. I de nye bygninger skabes der derfor grønne løsninger med solceller, LED-belysning, isolering, grundvandskøling, rensning af spildevand og energieffektiviseringer.

Læs mere og se nyheder om fremtidens grønne hospitaler

Læs mere om Region Hovedstadens hospitalsbyggerierRedaktør