Certificering og uddannelse af rådgivere, som skal arbejde med JAR

​JAR-regionerne er gået sammen om en fælles certificering af JAR-brugere.​​

​​​​

Region Hovedstaden er gået sammen med Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark om en fælles certificering af JAR-brugere. Det betyder, at du som rådgiver fremover skal have et gyldigt JAR-cerfikat for at indtaste i JAR i de fire regioner.

Hvem skal have JAR-certifikat?

Hvis du på nuværende tidspunkt har skriveadgang til JAR i en konkret region, kan fortsat indtaste i den region, men ikke i de øvrige regioner. Regionen, hvor du har skriveadgang, kan kræve at du tager JAR-certifikat til nye opgaver. Har du som rådgiver modtaget et JAR-kursusbevis hos os i Region Hovedstaden, behøver ikke deltage i det nye kursus.

JAR-opgaven

Efter JAR-kurset skal du løse en JAR-certificeringsopgave, som bliver bedømt. Hvis opgaven er løst tilfredsstillende, får du et JAR-certifikat. Opgaver, der afleveres efter afleveringsfristen, vil ikke blive rettet og du får ikke JAR-certifikat. JAR-certifikatet (eller kursusbeviset fra Region Hovedstaden) udløber, hvis ikke du har brugt det aktivt til sagsbehandling i to år. Du kan generhverve dit JAR-certifikat ved at gennemføre en ny certificeringsopgave, som skal godkendes.

​Tilmelding til JAR-kursus​​

Du tilmelder dig JAR-kurset sker ved at sende en mail til Susanne Arentoft fra Orbicon (undlad at sende følsomme og personlige oplysninger)

Kurset er web-baseret. Undervisningsmaterialet er til selvstudium og tager cirka to dage. Efter det løser du  certificeringsopgaven, som tager cirka en dag. Vi certificerer i JAR fire gange om året. Prisen for certificeringen er kr. 4.000,- excl. moms, som afregnes direkte med Orbicon.

Redaktør