Afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger

​Her på siden findes gældende rammekontraktbilag til Region Hovedstadens rammeaftaler vedr. afgrænsende undersøgelser af grundvandstruende forureninger i perioden 2017-2021. På siden findes også generel information til rammekontraktholdere.

Information til rammekontraktholdere

Præsentation fra opstartsmødet den 10. oktober 2017 (pdf, åbner i nyt vindue)

Orientering til rådgivere. 19-03-2018 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag

Nedenstående rammekontraktbilag er gældende versioner. Rådgiver bør sikre sig, at være i besiddelse af de rette versioner af rammekontraktbilagene ift. de versioner, der er anført i mini-udbudsbetingelserne for hvert nyt mini-udbud.

Rammekontraktbilag 1. Vejledning til afgrænsende undersøgelser, vers. 2017-04-06 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.1 Retningslinier ved anvendelse af dynamisk undersøgelseskoncept, vers. 2014-04-10 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.2 Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger, vers. 2017-09-15 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.3 Vejledning for udtagning af overfladeprøver, vers. 2017-04-06 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.4 Beskrivelse af Snuden, vers. 2015-01-22 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.5 Beskrivelse for anvendelse af multifiltre, vers. 2017-04-06 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.6 Beskrivelse for forsegling af sonderinger, vers- 2017-04-06 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.7 Bore SAB 1 (kort undersøgelsesboring), vers. 2010-05-26 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.8 Bore SAB 2 (dyb undersøgelsesboring), vers. 2010-05-28 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.9 Bore SAB 3 (teleskopboring), vers. 2010-05-28 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 1.10 Bore SAB 4 (afværgeboring), vers. 2010-05-28 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 2. Krav til kvalitetsplan, vers. 2017-04-06 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 3. Indberetning af felt og laboratorie data vers. 10, 2017-04-25 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 4. Paradigme for afværgeprogram, vers. 2013-09-26 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 5. Paradigme for skitseprojekt vers. 2012-06-28 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.1. Krav til overvågningsprogram (worddokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.2. Paradigma for overvågningsprogram_25042017 (worddokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.3. Paradigma for luftprøvetagningsskema_09032015 (exceldokument, åber i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.4. Paradigma for observationsskema for indeklimamåling_09032015 (worddokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.5. Paradigme for vandprøvetagningsskema_09032015 (worddokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 6.6. Pejleskema_29032017 (exceldokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 7. RemS brugervejledning, vers. marts 2011 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 8. RemS udskrift, vers. 2011-05-31 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 9. Økonomioversigt, skema, vers. 2017-04-25 (exceldokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 10. Paradigme for rapport Afgrænsende grundvandsundersøgelser, vers. april 2017-04-24 (worddokument, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 11. Paradigme for rekvisition afgrænsende grundvandsundersøgelser, vers. 2017-04-26 (pdf, åbner i nyt vindue)

Rammekontraktbilag 12. Aftalegrundlag for kemiske analyser, vers 2015-august (pdf, åbner i nyt vindue)

Redaktør