Søg oplysninger om forurenede grunde hos Danmarks Arealinformation

Hos Danmarks Arealinformation kan du søge oplysninger om alle forurenede grunde i Danmark. Portalen viser grunde, hvor forureningen er kortlagt og grunde, som ikke længere er kortlagt.​

​​

Hos Danmarks Arealinformation kan du finde oplysninger om forurenede grunde og få udskrevet en jordforureningsattest. Du skal være opmærksom på, at du ved søgning på Danmarks Miljøportal kun får oplysninger om grunde,

  • hvor forureningen er kortlagt,
  • udgået af kortlægning eller
  • udgået før kortlægning.

Det vil sige, at du ikke kan finde information om grunde, hvor oplysninger om forurening ikke er vurderet færdig af regionen. Det kan være tidligere aktiviteter, igangværende undersøgelser eller oprensninger. Disse oplysninger kan du få ved henvendelse til regionen. ​

Se om din grund er forurenet hos Danmarks Arealinformation​

​Find opl​​ysninger ved hjælp af Jordtjek

Ved at hente app'en Jordtjek kan du nu også på mobiltelefon eller tablet let se jordforureningsdata fra Danmarks Arealinformation ved hjælp af simple kort og adressesøgning.

Redaktør