Jordforurening og grundvand

Vi arbejder for at sikre dig godt drikkevand og for at tage vare på din sundhed. Vi kortlægger og undersøger forurening og renser jorden, hvor der er risiko for mennesker eller miljø.