Bolig på Amager sikres mod forurening

​Undersøgelser viser, at forurening fra et tidligere jern- og metalværksted på Tingvej 14B damper op af jorden og ind i huset. Region Hovedstaden er derfor i gang med tiltag, der skal forhindre forureningen i at sprede sig til boligen.

​Region Hovedstaden er netop nu i gang med tiltag, der skal forhindre, at dampe fra forurening i jorden trænger op og ind i boligen på Tingvej 14B på Amager. 

Forureningen stammer fra det jern- og metalværksted, der lå på adressen fra 1941 og frem til 1980’erne. Fra starten af 1970’erne blev værkstedet desuden brugt som forkromningsanstalt. I forbindelse med værkstedsaktiviteterne, blev der anvendt klorerede opløsningsmidler til affedtning og rengøring af metaldele samt olieprodukter til smøring. Disse aktiviteter har medført, at jord og grundvand i dag er forurenet.​

Forureni​​ng kan trænge op i huset

Undersøgelser viser, at dampe fra forureningen trænger op i huset på Tingvej 14B. Hér har regionen målt indhold af klorerede opløsningsmidler som ligger over Miljøstyrelsens grænseværdier. Derfor går regionen nu i gang med tiltag, som skal stoppe forureningen i at trænge op og ind i boligen.

Forureningen stoppes i at sprede sig

Region Hovedstadens tiltag går ud på at afskære forureningen ved at etablere en ventileret gulvkonstruktion, som fjerner den forurenede luft, så forureningen ikke når at sprede sig til indeluften i boligen. 

Under gulvet laves hulrum, hvor den forurenede luft fra jorden samles op. Bagefter ledes den forurenede luft op gennem et rør langs huset og ud gennem en ’skorsten’ på taget. Oppe i luften bliver den forurenede luft blandet med udeluften og fortyndet så meget, at den ikke er farlig for omgivelserne.

Havejord​​en skal også skiftes

I haven er jorden også forurenet med tjærestoffer og tungmetaller fra det tidligere værksted. For at sikre, at der ikke er risiko for at komme i kontakt med den forurenede jord, vil regionen fjerne den øverste halve meter jord. Regionen regner med at skulle opgrave 300 tons jord og efterfølgende lægge ren jord ud. 

Arbejdet foregår frem til slutningen af februar 2016.

Fa​​kta


  • ​Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet er primært rettet mod forurening med klorerede opløsningsmidler, fordi disse stoffer udgør den største trussel mod drikkevandet og inde¬kli¬maet i boliger i hovedstadsregionen.
  • I 2015 bruger Region Hovedstaden 144 mio. kr. på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde. Heraf går de to tredjedele af pengene til undersøgelse og oprensning af forurening i jord og grundvand.

Redaktør