Forurenet jord fjernes for at sikre drikkevandet i Ballerup

​Region Hovedstaden går nu i gang med at fjerne forurenet jord på Brydehusvej i Ballerup for at sikre drikkevandet i området.

​Forureningen kan ødelægge drikkevandet

Lige for tiden kører der flere gravemaskiner og lastbiler rundt i industriområdet i Ballerup end normalt. Det gør de fordi, Region Hovedstaden i midten af oktober 2015 tager det første spadestik til oprensning af forurenet jord på Brydehusvej 21.

Jorden er forurenet med klorerede opløsningsmidler, og forureningen er på vej ned til grundvandet, hvor den kan ødelægge det vand, der bruges til drikkevand.

Forureningen findes indenfor det område, hvor Lautrup Vandværk oppumper vand til drikkevand. Derfor er det vigtigt at få stoppet forureningen, så den ikke når at sprede sig til grundvandet og ødelægge drikkevandet.

Drikkevandet fra Lautrup Vandværk er dog ikke forurenet i dag. Vandværket kontrollerer løbende kvaliteten og forbrugerne kan trygt drikke vandet.

Forureningen stammer fra tidligere industri

Forureningen på Brydehusvej 21 stammer fra tidligere industri på adressen. I perioden fra 1970-1991 blev der fabrikeret og drejet messing- og ståldele. I produktionen blev der brugt klorerede opløsningsmidler til at rengøre delene og olie til at smøre maskinerne. Brugen af stofferne har ført til, at jorden i dag er så kraftigt forurenet med klorerede opløsningsmidler og oliestoffer, at den skal renses op.

Der skal graves dybt

Oprensningen sker ved at opgrave den forurenede jord, der findes helt ned til 10 meter under jordoverfladen. For at beskytte de omkringliggende bygninger er det nødvendigt at etablere en støttevæg rundt om det område, hvor der skal graves dybest. Støttevæggen bliver enten etableret ved spunsning eller ved at bore nogle meget store huller i jorden, der fyldes op med beton. Herefter kan gravemaskiner fjerne den forurenede jord, og ren jord kan fyldes i hullet.

Oprensningen begynder i oktober 2015 og slutter i starten af 2016. Den får ingen betydning for brugen af Jehovas Vidners Rigssal på adressen.

Tidligere forsøg på at rense op har ikke været effektive nok

Region Hovedstaden har tidligere forsøgt at begrænse forureningens spredning ved at fjerne og efterfølgende rense forurenet vand fra det mest forurenede område. Men anlægget til at fjerne forurening var ikke effektivt nok.

Derfor har regionenr undersøgt alternative løsninger til at fjerne forureningen, og er kommet frem til, at den bedste løsning er at grave forureningen op. Gravearbejdet vil medføre støj i området, og der vil forekomme trafik af lastbiler. Regionen håber, at alle vil have forståelse for disse gener, der forhåbentlig kun bliver kortvarige.

Fakta

• Region Hovedstadens indsats på jordforureningsområdet er primært rettet mod forurening med klorerede opløsningsmidler, fordi disse stoffer udgør den største trussel mod drikkevandet og indeklimaet i boliger i hovedstadsregionen. Klorerede opløsningsmidler er kemiske stoffer, som blandt andet har været brugt til rensning af tøj og rengøring af metaldele. Stofferne spredes let i jord og grundvand. De nedbrydes langsomt, og danner nye problematiske stoffer i forbindelse med nedbrydningen. Selv små mængder af klorerede opløsningsmidler kan være årsag til massiv forurening i grundvandet.
• I 2015 bruger Region Hovedstaden 144 mio. kr. på at opspore, undersøge og rense forurenede grunde. Heraf går de to tredjedele af pengene til undersøgelse og oprensning af forurening i jord og grundvand.

Redaktør