Nye metoder til sikring af indeklimaet

​Projektet NYMIND er et samarbejde mellem regionen og innovative virksomheder om at udvikle nye, atypiske løsninger på indeklimaproblemer.​

​​

Når et hus er bygget på en forurenet grund, er der risiko for at forureningen trænger ind i huset og gør indeklimaet sundhedsskadeligt for beboerne. Mange af de traditionelle metoder til at fjerne forurening er kostbare og tidskrævende og medfører store gener for de berørte beboere. Det kan for eksempel være nødvendigt med et teknisk anlæg, der skal være tændt og vedligeholdes i en ukendt årrække. Andre løsninger er mere permanente, men er skrøbelige og går nemt i stykker ved slid eller uheld. Derfor har vi taget initiativ til innovationsprojektet "NYMIND" (NYe Metoder til INDeklimasikring), der skal udvikle nye, banebrydende metoder til at sikre indeklimaet.

Bedre indeklima én gang for alle

I NYMIND-projektet inviterer vi atypiske, visionære og utraditionelle fagområder og innovative virksomheder til at udvikle de bedste løsninger i samarbejde med Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden. Målet er at finde en 'én gang for alle'-metode, hvor det tager højst fem år at løse indeklimaproblemet uden drift bagefter.

NYMINDs kernegruppe og følgegruppe

Projektet er opbygget med fagfolk i en kernegruppe og en følgegruppe:

  • i kernegruppen sidder bygningsteknikere, indeklimateknikere, folk med naturvidenskabelig baggrund (fx biologi, geologi, kemi og fysik) og innovationsfolk (18 personer),

  • i følgegruppen sidder de samme som i kernegruppen, suppleret med jord- og grundvandsfolk (50+ personer).

Fire spor i projektet

Innovationsprocessen resulterede i fire spor med opfølgende projekter.

  1. Ventilation: integrering af aktiv ventilation i husets HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) system. Projektet er afsluttet med en rapport og sporet forfølges ikke videre.

  2. Svampe og bakterier: Et studenterprojekt på DTU systembiologi med biologisk oprensning ved svampe og bakterier. Projektet er afleveret og forsvaret sommeren 2014.

  3. Geologisk/mineralogisk membran: Tilsætning af forskellige vandige mineralopløsninger som gradvist vil udfælde og tilstoppe porerne i jorden og på den måde lave en membran under huset. Der er forsøg i gang på GEUS og på Region Hovedstadens testgrund i Skovlunde.

  4. Kul under gulv: Frem for ventilering under gulvet etableres et lag af aktivt kul, som sorberer de flygtige stoffer, før de trænger ind i indeklimaet. Kullaget skal dimensioneres, så det ikke skal skiftes i hele husets levetid (forventet 75 år). Der er lavet forsøgsopstilling på Region Hovedstadens testgrund i Skovlunde. Resultater fra de første måneders drift blev præsenteret på ATV vintermøde i marts 2014.

Redaktør