Kemiske analyser skal udføres hos Eurofins Miljø A/S

​Analyselaboratoriet Eurofins Miljø A/S skal benyttes til kemiske laboratorieanalyser af jordforurening.

​Region Hovedstaden har i 2015 gennemført et EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser som har resulteret i, at regionen pr. 15. oktober 2015 har indgået kontrakt med Eurofins Miljø A/S (Eurofins).

Kontrakten omfatter kemiske analyser af jord, vand og luft og omfatter alle regionens projekter under jordforureningsloven.

Det betyder, at alle regionens rådgivere og entreprenører skal bruge Eurofins som leverandør af kemiske laboratorieanalyser på alle projekter, som udføres for Region Hovedstaden inden for jordforureningslovens område. 

Ved rådgivers og entreprenørs tilbudsgivning til regionen skal analyseposten i tilbuddet derfor beregnes ud fra de priser, der indgår i kontrakten med Eurofins. Analyseposten indgår i tilbudssummen, men udtages af en eventuel efterfølgende rådgiveraftale.​

Redaktør