Kommende EU-udbud af afgrænsende grundvands- og boligundersøgelser

​Region Hovedstadens materiale fra mødet den 1. februar 2017 om kommende EU-udbud af afgrænsende forureningsundersøgelser.

Region Hovedstaden planlægger i 2017 at gennemføre EU-udbud af henholdsvis afgrænsende grundvandsundersøgelser og afgrænsende boligundersøgelser med henblik på at indgå en række rammekontrakter for de næste 3-4 år.

I den forbindelse har regionen holdt møde med potentielle tilbudsgivere  om de to EU-udbud den 1. februar 2017 på Regionsgården.

På mødet orienterede regionen om baggrund for udbuddene, udbudsprocesserne og de forventede tidsfrister. Materialet og en opsummering fra mødet kan ses her.

Kontaktpersoner: 
Redaktør