Fremskrivning af råstofforbruget for 2013-2036

Projektet beskriver den historiske udvikling af råstofforbruget og der opstilles en model, som anvendes til at forudsige det fremtidige forbrug frem mod 2036​

​Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer har fået udarbejdet en rapport som ud fra den historiske udvikling af råstofforbruget, har opstillet en model som anvendes til at fremskrive fremtidens råstof forbrug. Der er både udarbejdet en rapport på landsplan og en for hver region. Til højre kan baggrundsrapporten for hele landet downloades, samt rapporten som omhandler Region Hovedstaden specifikt.

Ikke teknisk resume for Region Hovedstaden

For hele perioden 2013-2036 viser fremskrivningen, at det samlede behov for indvinding af råstoffer på land i Region Hovedstaden er på i alt 41 mio.m3.

Den historiske udvikling

Den historiske udvikling i indvindingen af råstoffer på land viser imidlertid, at andelen af indvindingen på land i forhold til det samlede råstofforbrug er støt faldende fra 27 pct. i 1997 til kun 13 pct. i 2012. Til gengæld er importen fra udlandet stigende i samme periode, og genbrug af bygge- og anlægsmaterialer er stigende i perioden 2001-2007, hvorefter den fortsætter på samme niveau i 2008 og 2009. I den sidste del af perioden 1997-2012 overstiger både import fra udlandet og genbrug af bygge- og anlægsmaterialer således indvindingen af råstoffer på land. Indvindingen på havet er stort set konstant, hvilket givetvis skyldes diverse produktionsbegrænsninger.

​​​​​​Region Hovedstaden skiller sig ud på landsplan​

Region Hovedstaden skiller sig dog markant ud fra resten af landet ved, at indvindingen af råstoffer på land indenfor Region Hovedstaden i gennemsnit kun udgør 19 pct. af råstofforbruget. For de andre regioner udgør indvindingen af råstoffer på land minimum 83 pct. af det interne råstofforbrug i den samme periode.
Region Hovedstaden skiller sig hermed markant ud fra resten af landet ved at dække det meste af sit forbrug via import.

Import af råstoffer til Region Hovedstaden

Sammenstillingen af dat​a for fordeling af råstoffer og den historiske indvinding af råstoffer på land for Region Hovedstaden og Region Sjælland viser, at Region Hovedstaden forventes fortrinsvis at importere råstoffer fra Region Sjælland, der har en markant merproduktion af råstoffer.
Sammenstillingen viser dog også, at Region Sjællands merproduktion af råstoffer i forhold til regionens forbrug ikke er nok til at dække det samlede behov for råstoffer på Sjælland og øerne, og der må derfor også foregå en import af råstoffer fra Fyn og Jylland til Sjælland og øerne. 

Redaktør