Anmeldelse af prøvegravning

Prøvegravninger på mere end 200 m³ skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen.

​​

Prøvegravninger kan for eksempel indgå som forberedelse til en ansøgning om gravetilladelse. Prøvegravninger på mere end 200 m³ skal anmeldes til regionen, og kan påbegyndes umiddelbart efter anmeldelsen. Regionen kan inden 4 uger efter anmeldelsen stille vilkår for prøvegravningen.

​​Hvis prøvegravningen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, må prøvegravningen ikke gå i ga​ng, før disse tilladelser er indhentet. Anmelderen skal selv indhente de fornødne tilladelser. Der er pligt til at indberette resultaterne af prøvegravningen til GEUS, jf. råstofloven​

Skema til anmeldelse af prøvegravning (doc)


Skriv sikkert til Region Hovedstadens råstofadministration med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


 

Redaktør