Spørgsmål og svar til budgetprocessen 2022

Som led i den politiske behandling af budgettet for 2022, kan medlemmerne af Regionsrådet stille spørgsmål til budgetforslaget for 2022 -2025.
Spørgsmål og svar bliver løbende offentliggjort her.

​Budgetproces for fremsættelse af spørgsmål og svar:

  • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål 
  • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
  • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.
  • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside


Søger du noget bestemt

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter bestemt ord.
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 


Nr
​Spørger
​Dato
​Spørgsmål og svar
38
​Martin Geertsen (V) ​26/08-2021
Det digitale møde ml. patient/borger
og sundhedsvæsenet

Læs budgetspørgsmål fra Martin Geertsen (V) og se administrationens svar

37
Martin Geertsen (V) ​26/08-2021
Økonomi ift. forudsete/uforudsete
udfordringer ved overholdelse af
udrednings- og behandlingsgaranti

Læs budgetspørgsmål fra Martin Geertsen (V) og se administrationens svar

36
Martin Geertsen (V) ​26/08-2021
Risiko for ikke at kunne overholde
ventelistegarantien på områder
35
Martin Geertsen (V)  ​26/08-2021
Ventelister udenfor udrednings- og
behandlingsgaranti

Læs budgetspørgsmål fra Martin Geertsen (V) og se administrationens svar

34
Martin Geertsen (V) ​26/08-2021
Venteliste som følge af konflikten
mellem DSR og Danske Regioner

Læs budgetspørgsmål fra Martin Geertsen (V) og se administrationens svar

33
Martin Geertsen (V)  ​26/08-2021
Udbudsgrad

Læs budgetspørgsmål fra Martin Geertsen (V) og se administrationens svar 

32
​Christoffer Buster Reinhardt (C) ​26/08-2021
Udskudte behandlinger og økonomi
som følge af sygeplejestrejken

Læs budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og se administrationens svar

31
Tormod Olsen (Ø)​26/08-2021

Beløb for omprioriteringer, antal årsværk og yderligere redegørelse fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Læs budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og se administrationens svar

30
Tormod Olsen (Ø)​26/08-2021
Omprioriteringer med konsekvens
for service, arbejdspres og arbejdsmiljø
Læs budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og se administrationens svar

29
Tormod Olsen (Ø)​26/08-2021
Henlæggelser til senere indfrielse
af effektiviseringskrav
Læs budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og se administrationens svar

28
Tormod Olsen (Ø)​26/08-2021

Oprettelse af nye årsværk i forbindelse med tilbageførte midler fra effektiviseringskravet
Læs budgetspørgsmål fra Tormod Olsen (Ø) og se administrationens svar

27
Annie Hagel (Ø)​26/08-2021
Hospitalernes poster under "øvrigt"
Læs budgetspørgsmål fra Annie Hagel (Ø) og se administrationens svar

​26
Peter Westermann (F)​25/08-2021
​Spørgsmål til forslag om simulationsbaseret sygeplejeundervisning
Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann og se administrationens svar

​25
Peter Westermann (F)
25/08-2021​Socialrådgivere på almindelige psykiatriske sengeafdelinger
Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann og se administrationens svar

​24
Peter Westermann (F)
​​25/08-2021
​Ret til to overnatninger på barselsgang/barselshotel
Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann (F) og se administrationens svar

​23
Peter Westermann (F)
​25/08-2021
Kendt jordemoder
Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann og se administrationens svar

​22
Peter Westermann (F)
​25/08-2021
Personaleuddannelse ift. mødet med LGBT+ personer
Læs budgetspørgsmål fra Peter Westermann (F) og se administrationens svar

​21
​​Stinus Lindgren (B)
​​25/08-2021
Tilbud til fødende
Læs budgetspørgsmål fra Stinus Lindgren (B) og se administrationens svar

​20
​Stinus Lindgren (B)
​25/08-2021
Ventetid på behandling af ansøgning til Videnskabsetisk Komite
Læs budgetspørgsmål fra Stinus Lindgren (B) og se administrationens svar

​19
​​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​​24/08-2021
Lukning af seks senge på medicinsk afdeling, Gentofte Hospital
Læs budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar

​18
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​24/08-2021
​Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift
Læs budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og se administrationens svar

​17
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​24/08-2021
Valg af model til Lige adgang for voldtægtsofre
Læs budgetspørgsmål fra Christoffer Buster Reinhardt (C) og læs administrationens svar
​16
​Søren Burchardt (B)
​23/08-2021
Pesticidindsats til beskyttelse af drikkevandet
Læs budgetspørgsmål fra Søren Burchardt (B) og se administrationens svar

15
Torben Kjær (Ø)
19/08-2021

Konsekvenser ved ventetid og økonomi ved nedbringelse af ventetid på behandling af våd AMD
Læs budgetspørgsmål fra Torben Kjær (Ø) og læs administrationens svar

14
Karin Friis Bach (R)
17/08-2021
Opgørelse af mindreforbrug
Læs budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (R) og se administrationens svar

13
Karin Friis Bach (R)
17/08-2021
Lange ventetider og konsekvenserne af dette på visse afdelinger
Læs budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (R) og læs administrationens svar

12
Karin Friis Bach (R)
17/08-2021
Budgetspørgsmål vedr. Polyfarmaciklinikkernene
Se budgetspørgsmål fra Karin Friis Bach (R) og læs administrationens svar.

11
Karin Friis Bach (R)
17/08-2021
Udvidelse af Shared-Care model
for forebyggelse og behandling af
overvægt
10
Karin Friis Bach (R)
17/08-2021
Tid til jordmoderkonsultationer
Se budgetspørgsmål og læs administrationens svar på budgetspørgsmål vedr. tid til jordmoderkonsultationer stillet af Karin Friis Bach (R)

09
Anne Ehrenreich (V)
17/08-2021
Opdatering af samlede bevillinger
på trafikområdet 2020 og 2021
Se budgetspørgsmålet og læs administrationenes svar 

08
Anne Ehrenreich (V)
17/08-2021
Hvordan undgås smitte på palliative afsnit m.m.
Læs administrationens svar på budgetspørgsmål vedr. hvordan undgås smitte på palliative afsnit m.m. stillet af Anne Ehrenreich (V)

07
Anne Ehrenreich (V)
17/08-2021

Fremadrettede planer for opretholdelse af hygienjeindsatsen fra COVID
Læs budgetspørgsmål fra Anne Ehrenreich (V) og læs administrationens svar

06
Anne Ehrenreich (V)
17/08-2021
Pukkelafvikling efter COVID
Se budgetspørgsmål 06 fra Anne Ehrenreich (V) og læs administrationens svar.

05
Anne Ehrenreich (V)
17/08-2021
Effektiviseringsgevinster på Rigshospitalet, Herlev og Gentofte samt i psykiatrien
Læs budgetspørgsmål  og se administrationens svar

04
Anne Ehrenreich (V)

17/08-2021
EU-Socialfondsmidler
Se budgetspørgsmål og læs administrationens svar 

03
Peter Westermann (F)
11/08-
2021

Psykologisk supervision af personalet på Regionens vagtcentral m.fl.
Læs budgetspørgsmål og se administrationens svar

02
​Erik Rostell Gregersen (A)
11/08-
2021

Betaling af omkostninger ifm. omlægning af bus 250S

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLæs administrationens svar på budgetspørgsmål vedr. betaling ifm. omlægning af bus 250S stillet af Erik Rostell Gregersen - (A)

​01
​Christoffer Buster Reinhardt (C) 

​29/06-
2021

Dækning af udgifter til dialysebehandling i lande udenfor EU/EØS.

Redaktør