​​

Budget 2022

​På denne side kan du læse om budgetprocessen, samt se det endelige Budget 2022 når det foreligger

Budget 2022 - 2025

Budget 2022 - 2025

Budgetaftale 2022 

Budgetaftale for 2022


Forslag til budget 2022 - 2025

Forslag til budget 2022 - 2025

Forslag til budget fra udvalgene:

Forslag til budget 2022 - 2025 fra Regional Udvikling

Forslag til budget 2022 - 2025 fra Sundhedsområdet


Forslag fra hospitaler og administration

Her vil forslag til besparelser fra hospitaler og administration fremgå, når de foreligger.


Øvrige henvendelser fra andre organisationer

​#
​Spørger

Spørgsmål/svar

​1
Jakob Højer Larsen
Ønske om lidt hjælp:
Spørgsmål
Svar


Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2022

Tidsplanen vil kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at udarbejde generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Fra april til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
9. juni
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2022
Juli til medio august
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
10. august
Møde i forretningsudvalget, som førstebehandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne stille spørgsmål til administrationen om forslagene i budgetforslaget.
17. august
Møde i regionsrådet, der førstebehandler budgetforslaget.
Ultimo august til primo september
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for.
14. september
Møde i forretningsudvalget, der andenbehandler budgetforslaget.
21. september
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet for 2022 - 2025 endeligt.


Redaktør