Bedre sammenhaeng mellem regionens retspsykiatriske funktioner

Forslag til Hospitalsplan 2025


Forud for ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans er der behov for at se på
sammensætningen af den samlede specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet, herunder antallet af intensive og åbne sengepladser. 

Formålet er at sikre en sammenhængende indsats og gode fysiske forhold for de retspsykiatriske patienter, der i dag indlægges på regionsfunktionerne på Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykiatrisk Center Glostrup. 


Redaktør