​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Høring om Fremtidig organisering af medicinsk behandling i planområde Syd

​Forslag til ændring af organisering af den medicinske behandling i planområde Syd er i høring til mandag den 28. august kl. 9.00.

​Om høringen til forslag af ændring af organisering af den medicinske behandling i planområde Syd 

​Region Hovedstadens Hospitalsplan 2025 giver en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet i regionen, og målet er at skabe et sundhedsvæsen i topklasse, så regionens borgere også fremover modtager en behandling af høj faglig kvalitet.

Der er behov for et bæredygtigt hospitalsvæsen i planområde Syd med effektiv udnyttelse af ressourcerne, stærke faglige miljøer og gode muligheder for rekruttering og fastholdelse. Der er behov for at samle den medicinske behandling og have færre matrikler med døgnbemanding.

I dag varetages de medicinske specialer lungesygdomme, hormon- og stofskifte-sygdomme, ældresygdomme og hjertesygdomme på Amager-, Hvidovre- og Glostrupmatriklerne.

Som ændring til den nuværende Hospitalsplan 2025 foreslås det, at Amager og Hvidovre Hospitals medicinske ambulatorier og senge på Glostrup-matriklen (Rigshospitalet) samles på de to matrikler på Amager og Hvidovre Hospital (Hvidovre matriklen). Akutklinikken bevares på Glostrup-matriklen (Rigshospitalet) med ændret opgavedeling, men fortsat med mulighed for behandling af mindre skader og akut almen medicinsk sygdom (behandlerspor). 

​Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af høringslisten herunder. Hvis der er foreninger og organisationer, som ikke er anført på denne oversigt, men som ønske at afgive høringssvar, vil deres høringssvar blive behandlet på lige fod med øvrige høringssvar. 

Høringsmateriale

Invitation til høringsmøde den 16. august 2023

I forbindelse med høringen inviteres til et høringsmøde, hvor der vil være mulighed for at høre nærmere om baggrunden for ændringsforslaget, samt konsekvenser ved forslaget, ligesom der vil være mulighed for afklarende spørgsmål og dialog på mødet.

  • Høringsmødet afholdes virtuelt (Teams): Onsdag den 16. august kl. 16 – 17 ​
  • Tilmeld dig ​til høringsmødet
  • Frist for tilmelding til høringsmødet er onsdag den 16. august kl. 12. Link til mødet fremsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

​Høringsperiode

​Det vil i perioden torsdag den 15. juni til mandag den 28. august 2023 kl. 9.00 være muligt at afgive høringssvar her på regionens hjemmeside.

Har du spørgsmål til høringen?

Hvis du har spørgsmål til forslaget eller høringen, kan du kontakte Center for Sundhed. Kontaktpersoner er Camilla Lindgreen og Nanna Julie Jørgensen i Enhed for Hospitalsplanlægning.

​​

​​​

​​

Skriv listens navn her:
Fremtidig organisering af medicinsk behandling i planomraade Syd

​​

​​Redaktør