Høring af Almen Praksisplan 2021

Høring om forslag til almen praksisplan 2021 i Region Hovedstaden

Høringsudkastet til praksisplanen er udarbejdet af Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden, som består af politiske repræsentanter for almen praksis, kommunerne og regionen. Patientinddragelsesudvalget har bidraget løbende med input til arbejdet.

Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Der ønskes ét høringssvar pr. høringspart. Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer og input fra øvrige parter i egen organisation, herunder eksempelvis brugerråd m.v.

Afgivelse af høringssvar

Høringsparter bedes anvende den elektroniske løsning for afgivelse af høringssvar, som findes her på siden.

Høringsfristen er d. 16. august 2021 kl. 09.00.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til e-mail: dns.center-for-sundhed@regionh.dk eller telefon: 24 78 62 86 (v. chefkonsulent Tine Eja Bonke).

Høringsmateriale

Høringsmaterialet er udsendt til en række høringsparter og er også tilgængeligt her:
Redaktør