Høring af forløbsprogrammet for demens

​En tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat under Den Administrative Styregruppe har varetaget revisionen. Forløbsprogrammet sendes i høring hos relevante høringsparter.

Formålet med revisionen er at sikre, at ny faglig viden og organisatoriske erfaringer med programmet indgår samt, at forløbsprogrammet opdateres i henhold til nationale og internationale retningslinjer.

Høringsmateriale

Høringsmaterialet er udsendt til en række høringsparter og er også tilgængeligt her:

Se høringsversion for forløbsprogram for demens

Se høringsbrevet for forløbsprogrammet for demens

Se høringsliste for forløbsprogrammet for demens

Frist for høring er onsdag den 21. oktober 2020.

I tilfælde af spørgsmål kan chefkonsulent, Line Sønderby Christensen kontaktes.

Kom med dit input

Bemærk, at løsningen ikke er optimeret til tablets og smartphones.

Redaktør