Dialogmøder med patientforeninger

Region Hovedstaden inviterer patientforeninger til dialogmøder med regionens politiske underudvalg

Region Hovedstadens stående og midlertidige udvalg på sundhedsområdet vil løbende afholde dialogmøder. Det drejer sig om Sundhedsudvalget, Psykiatriudvalget, Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde og Kræftudvalget.

 

Formålet med dialogmøderne er, at danne grundlag for samarbejde og udveksling af synspunkter mellem politikere og interesseorganisationer. Her kan patient- og interesseorganisationerne bidrage med viden fra deres organisatoriske arbejde. Samtidigt kan deltagerne bringe spørgsmål, erfaringer og nyheder fra regionen med tilbage til deres egne organisationer.

 

Dialogmøderne vil foregå mellem det enkelte udvalg og repræsentanter fra patientforeninger, bruger- og pårørendeorganisationer, handicaporganisationer, regionsældrerådet og Ældresagen. Hvilke patientorganisationer der er relevante for de enkelte udvalg er forskelligt, men alle – også mindre -organisationer har mulighed for at deltage.

 

På dialogmøderne vil der være mulighed for deltagelse, debat og erfaringsudveksling mellem politikere, patient- og interesseorganisationer. Mødereferater vil være offentligt tilgængelige på regionens hjemmeside.


Redaktør