Vækstforum Hovedstaden

​​I Vækstforum mødes Region Hovedstadens centrale aktører fra erhvervsliv, forsknings- og uddannelsessteder, arbejdsmarked, kommuner og regionsråd. Sammen sætter de retningen for vækst og udvikling i regionen.​

Vækstforum Hovedstaden er stedet, hvor regionens vigtigste erhvervspolitiske aktører investerer i initiativer, der skaber vækst, job og praktikpladser. ​​

Vækstforum Hovedstaden består af 21 medlemmer og 8 observatører fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, kommuner og regionsrådet. Formand er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Vækstforum indstiller projekter til medfinansiering fra EU's to strukturfondsprogrammer samt regionens erhvervsudviklingsmidler.

342 mio. kr. fra EU's strukturfonde skal i perioden 2014 - 2020 investeres i bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Redaktør