Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

​​​​I henhold til bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler har sundhedskoordinationsudvalget fastsat en forretningsorden for udvalget.​​

Redaktør