Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

​​Det følger af sundhedsloven, at regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen skal nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg.

​​Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at koordinere regionen og kommunalbestyrelsernes samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og de tilgrænsende områder.
5 medlemmer udpeget af regionsrådet:

 • ​Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A)
 • Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)
 • Regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C)
 • Regionsrådsmedlem Erik Sejersten (V)
 • Regionsrådsmedlem Annie Hagel (Ø)

5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden):

 • Borgmester Helle Moesgaard Adelborg (A), Hvidovre Kommune
 • Borgmester Jørgen Glenthøj (C), Frederiksberg Kommune
 • ​Byrådsmedlem Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
 • Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (F), Københavns Kommune
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune

Herudover 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden:​

 • Formand for PLO-Hovedstaden Karin Zimmer
 • Næstformand for PLO-Hovedstaden Benny Ehrenreich
Redaktør