Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

​​Det følger af sundhedsloven, at regionsrådet i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen skal nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg.

​​Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at koordinere regionen og kommunalbestyrelsernes samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og de tilgrænsende områder.
5 medlemmer udpeget af regionsrådet:

 • ​Regionsrådsmedlem Flemming Pless (A)
 • Regionsrådsmedlem Jesper Clausson (A)
 • Regionsrådsmedlem Annette Randløv (B)
 • Regionsrådsmedlem Freja Södergran (O)
 • Regionsrådsmedlem Christine Dal Jensen (V)

5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden):

 • Borgmester Helle Moesgaard Adelborg (A), Hvidovre Kommune
 • Borgmester Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
 • Borgmester Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune
 • Byrådsmedlem Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune
 • Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Berendt Welling (F)), Københavns Kommune

Herudover 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden:​

 • Formand for PLO-Hovedstaden Karin Zimmer
 • Næstformand for PLO-Hovedstaden Marianne Puge
Redaktør