Sundhedskoordinationsudvalget skal arbejde med den regionale og kommunale indsats på sundhedsområdet og med indsatsen for sammenhæng imellem sundhedssektoren og tilgrænsende sektorer. 

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 medlemmer udpeget af regionsrådet, 5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden og 2 medlemmer udpeget af Praksisudvalget for Almen Praksis i Region Hovedstaden.​