Opgaveudvalg: Unge med psykisk sygdom og afhængighed (afsluttet)