​​

Kommissorium for opgaveudvalg for børn og unge som patienter

​Region Hovedstaden ønsker at finde nye veje til at forbedre borgernes sundhed. Det skal ske i en tæt dialog med borgere og kommuner. Derfor etableres der en række opgaveudvalg, hvor politikerne, borgere og kommuner sammen skal finde løsninger på konkrete udfordringer i sundhedsvæsenet.

Redaktør