​​

Om opgaveudvalget for børn og unge som patienter i optageområde midt

Udvalget har til opgave at finde nye løsninger på de udfordringer, som syge børn og unge og deres familier kan opleve, når de er indlagt eller har længerevarende kontakt til sundhedsvæsenet.

Udvalget nedsættes fra september 2019 og skal pege på, hvordan regionen kan bidrage til at forbedre patientforløbene for syge børn og unge, der er har kontakt til et hospital i længere tid - både til gavn for de børn og unge, der er patienter, såvel som for deres familier og øvrigt netværk.

Udvalget skal bestå af 10 borgere, 3 regionspolitikere og to kommunalpolitikere

Regionen ønsker, at de 10 borgere i udvalget er:

  • To-tre børn eller unge i alderen 13-18 år, der har været indlagt eller haft længerevarende kontakt med et hospital inden for den seneste tid.
  • To-tre unge i alderen 18-25, som har overgået fra behandling på en børne- og ungeafdeling til en voksenafdeling.
  • To-tre pårørende eller familiemedlemmer til et barn eller ung, der har været indlagt eller gennem længere tid har haft kontakt med en børne- og ungeafdeling.
  • To-tre børn, unge, venner eller forældre som på grund af deres sygdom og/eller hospitalsindlæggelse har oplevet udfordringer med at følge skolegang/uddannelse eller at opretholde det sociale liv under og efter indlæggelse.

Der vil blive lagt vægt på, at både børn og unge med kronisk sygdom og alvorlige sygdomme og deres pårørende kan deltage i udvalget.

Formand for udvalget er Christoffer Buster Reinhardt (C), næstformand er Karoline Vind (F).

Se udvalgets kommissorie 

Se en deltagerliste fra udvalget

Se de endelige anbefalinger fra opgaveudvalget

Video: Børn og unge som patienter (facebook.com)

Video fra møde i Opgaveudvalg for børn og unge i psykiatrien om udvalgets principper og anbefalinger

Re

ferater

Referat møde den 10. oktober 2019

Referat af møde den 25 november 2019 

Referat af møde den 16. januar 2020

Referat af møde den 8. juni 2020Redaktør