​​

Om regionens forskellige opgaveudvalg

​Region Hovedstaden ønsker at finde nye veje til at forbedre borgernes sundhed. Det skal ske i en tæt dialog og samskabelse med både borgere og kommuner. 

Opgaveudvalgene skal være med til at pege på løsninger for, hvad der giver værdi for den enkelte borger og patient i et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Regionsrådet har udpeget disse opgaveudvalg:

  • En værdig sidste tid

  • Rejsen med bus, tog og cykler​​ (afsluttet)

  • Børn og unge som patienter i Herlev Gentofte Hospitals optageområde (afsluttet)

  • Unge med psykisk sygdom og afhængighed i Amager Hvidovre Hospitals optageområde (afsluttet)

  • Fødende og gravide i Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals optageområde (afsluttet)

  • Sundhedsfremme og forebyggelse i Nordsjællands Hospitals optageområde (afsluttet)

  • Coronaerfaringer (afsluttet)​


​Hvert opgaveudvalg består af 3 regionspolitikere, 2 kommunalpolitikere og 10 borgere. De borgere, der inviteres ind, udpeges på baggrund af deres personlige erfaringer og kompetencer. Formanden og næstformanden findes blandt de 3 politikere fra regionsrådet.

Redaktør