Om opgaveudvalget for Forebyggelse og sundhedsfremme

Et opgaveudvalg er et udvalg, hvor politikere, borgere og kommuner sammen skal finde løsninger på konkrete udfordringer i sundhedsvæsenet. Opgaveudvalgene skal bidrage med nye ideer til fremtidens velfærd i Region Hovedstaden, så det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bliver omdrejningspunktet for bedre patientforløb.
Inspirationen til opgaveudvalgene kommer fra kommunerne, hvor flere kommuner har arbejdet med at inddrage borgerne på nye måder i opgaveløsningen.   

Region Hovedstaden har nedsat fire opgaveudvalg. De to første blev afholdt i efteråret 2019-sommeren 2020 og de to øvrige blev afholdt i foråret 2021. Opgaveudvalget for forebyggelse og sammenhæng blev afholdt i form tre møder i maj 2021.

Opgaveudvalget om forebyggelse og sundhedsfremmes opgave var at finde nye løsninger på hvordan regionen kan bidrage ind i det forebyggende arbejde, så børn og unge får et godt liv og undgår, at deres overvægt udvikler sig til svær overvægt.

I opgaveudvalget om forebyggelse og sundhedsfremme deltog otte borgere, der har erfaringer med overvægt - enten erfaringer med selv at leve med overvægt som barn/ung eller erfaringer med at være pårørende til børn/unge med overvægt. Derudover deltog tre regionale politikere og en kommunalpolitiker samt repræsentanter fra administrationen og hospitalerne. 

Karin Friis Bach (B) var formand for udvalget, Susanne Due Kristensen (A) var næstformand og Qasam Nazir Ahmad (Å) var medlem af udvalget. Derudover deltog byrådsmedlem Bjørn Svensson (Ø) fra Fredensborg Kommune som medlem af udvalget.

Redaktør