Medlemmer af praksisplanudvalget

I overensstemmelse med sundhedsloven er der nedsat et Praksisplanudvalg for almen praksis i Region Hovedstaden, der skal udarbejde praksisplan for almen praksis mindst en gang i hver valgperiode.​

Medlemmer a​f praksisplanudvalget

3 medlemmer udpeget af regionsrådet:

 • Regionsrådsmedlem Flemming Pless (A), Region Hovedstaden
 • Regionsrådsmedlem Karoline Vind (F), Region Hovedstaden
 • Regionsrådsmedlem Christine Dal Thrane (V), Region Hovedstaden

5 medlemmer udpeget af kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden):

 • Borgmester, Helle Adelborg (A), Hvidovre Kommune
 • Borgmester, Kirsten Jensen (A), Hillerød Kommune
 • Borgmester, Simon Aggesen (C), Frederiksberg Kommune
 • Byrådsmedlem, Birgit Roswall (V), Gribskov Kommune
 • Borgmester, Sisse Marie Berendt Welling (F), Københavns Kommune

​3 medlemmer udpeget af PLO Hovedstaden:

 • Praktiserende læge Karin Zimmer
 • Praktiserende læge Marianne Puge
 • Praktiserende læge Jørgen Steen Andersen
Redaktør