Om Erhvervs- og vækstudvalget

Se hvad Erhvervs- og vækstudvalget beskæftiger sig med.​

Erhvervs- og vækstudvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på følgende områder:

a. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi
b. Relationer til Vækstforum
c. Uddannelsesplanlægning
d. Samarbejde med beskæftigelsesområdet
e. Kulturinitiativer
f. Internationalisering, herunder Øresundssamarbejdet
g. Forsknings og innovation, herunder offentlig-privat innovation og iværksætteri
h. Parnerskaber med universiteter, virksomheder m.v.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for de ovennævnte områder

Erhvervs- og vækstudvalget består af 9 medlemmer:

Lars Gaardhøj (A), formand
Marianne Stendell (A)
Erik Gregersen (A)
Hans Toft (C), næstformand
Erik Lund (C)
Morten Dreyer (O)
Carsten Scheibye (V)
Per Roswall (V)
Marianne Frederik (Ø)

 
Erhvervs- og vækstudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: center-for-regional-udvikling@regionh.dk .
Redaktør