Om Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget

Se hvad Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget beskæftiger sig med.​

 

Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget består af 9 medlemmer:
  • Lars Gaardhøj (A) - formand
  • Stinus Lindgreen (B) - næstformand
  • Line Ervolder (C)
  • Martin Baden (A)
  • Erik Rostell Gregersen (A)
  • Maria Gudme (A)
  • Peter Frederiksen (V)
  • Christine Dal (V)
  • Tormod Olsen (Ø)
 
Region Hovedstaden vil fortsætte sin årelange tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette både i forhold til formelt OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.

Der skal sikres arbejdskraft i regionen. Derfor skal der igangsættes initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold til erhvervsuddannelserne, således at erhvervsuddannelserne bliver førstevalg for flere unge. Samarbejdet om Copenhagen Skills med erhvervsskolerne, virksomheder og kommunerne skal videreføres, og der skal tages nye initiativer, der kan øge rekrutteringen.

Byggerierne i regionen skal fortsat ske på overenskomstmæssige og socialt ansvarlige løn- og ansættelsesvilkår.

Greater Copenhagen skal styrkes i forhold til at tiltrække flere virksomheder og arbejdspladser.

Regionen skal fokusere på at give gode vilkår til at fremme forskning. Vi savner særligt viden om evidens i forhold til medicin til børn og udvikling. Region Hovedstaden er en stærk partner inden for sundhedsforskning. Det er ønsket at bevare denne position og partierne skal arbejde for at understøtte forskningssamarbejder, der udføres i samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og/eller private virksomheder. Dette gælder også ved sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for de ovennævnte områder

Erhvervs-, vækst og forskningsudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: politiskbetjening-postkasse.center-for-regional-udvikling@regionh.dk

Redaktør