Om Psykiatriudvalget

Se hvad Psykiatriudvalget beskæftiger sig med.

Psykiatriudvalget varetager rådgivende funktioner over for regionsrådet i form af politikformulerende og politikkontrollerende virksomhed på det psykiatriske område som følger:

a. Patientforløb
b. Kvalitet i psykiatri og praksissektor
c. Patientsikkerhed i psykiatri og praksissektor
d. Recovery og netværksinddragelse
e. Tvang
f. Psykisk syge med alkohol- og stofmisbrug
g. Den Sociale Virksomhed

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder.

Psykiatriudvalget består af 9 medlemmer:

Susanne Due Kristensen (A)
Hanne Andersen (A)
Erik Gregersen (A)
Charlotte Fischer (B)
Karsten Skawbo-Jensen (C), formand
Henrik Thorup (O)
Anne Ehrenreich (V)
Erik Sejersten (V)
Susanne Langer (Ø)

Psykiatriudvalgets forretningsorden (pdf-fil, åbner i nyt vindue) er vedtaget af Psykiatriudvalget den 26. februar 2014 med supplerende bestemmelser (§9) den 13. januar 2015.

Psykiatriudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed: center-for-sundhed@regionh.dk
Redaktør