​​

Social- og psykiatriudvalgets pulje

Social- og psykiatriudvalget uddeler på vegne af regionsrådet ca. 2,5 mio. kr. årligt til at styrke samarbejdet mellem region, kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet. 

Dette opslag​ er ikke længere aktivt.
Nye datoer for ansøgning til puljen kommer i løbet af foråret 2022.

Formål med puljen

Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri og at der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. 

Projekterne skal fremme samarbejde på tværs samt udvikle nye løsningsforslag i relation til konkrete problemstillinger, som kan fremme (livs-)kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.

Krav og støttemuligheder

Der er en række krav til de projekter og aktiviteter, som puljen støtter. Det er bl.a. et krav, at projekterne skal have et udviklingsperspektiv. Derudover skal de bidrage til og understøtte bedre overgange og mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer før under og efter behandling, så (livs-)kvaliteten øges for brugere og/eller pårørende. 

Puljen yder bl.a. støtte til projektets aktiviteter og ansættelse af fx faglig projektleder.

Ansøgningsfrist

Der er frist for ansøgninger til puljen 22. oktober 2021. Social- og psykiatriudvalget behandler ansøgningerne på et møde 24. november 2021, og I vil umiddelbart herefter få svar på ansøgningen.

Hvis der efter første ansøgningsrunde er midler tilbage i puljen, vil der være ny mulighed for at søge midler fra puljen. I det tilfælde er fristen 15. december 2021. 

Ansøgninger i denne runde vil blive behandlet på det første udvalgsmøde i 2022.


Redaktør