​​​

Social- og psykiatriudvalgets pulje

Social- og psykiatriudvalget uddeler på vegne af regionsrådet ca. 2,5 mio. kr. årligt til at styrke samarbejdet mellem region, kommuner og civilsamfund på psykiatriområdet. 

​Formål med puljen

Puljen skal sikre en mere sammenhængende psykiatri og at der skabes netværk og dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund. 

Projekterne skal fremme samarbejde på tværs samt udvikle nye løsningsforslag i relation til konkrete problemstillinger, som kan fremme (livs-)kvaliteten og sammenhængen i patientforløbet.

Krav og støttemuligheder

Der er en række krav til de projekter og aktiviteter, som puljen støtter. Det er bl.a. et krav, at projekterne skal have et udviklingsperspektiv. Derudover skal de bidrage til og understøtte bedre overgange og mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer før under og efter behandling, så (livs-)kvaliteten øges for brugere og/eller pårørende. Det er et krav, at projekterne understøtter indsatser, som kan bidrage til den enkelte patients behandling og recovery, samt at der er en snitflade til Region Hovedstadens Psykiatri. 

Puljen yder bl.a. støtte til projektets aktiviteter og ansættelse af fx faglig projektleder.


Projektperiode

Projekterne skal igangsættes senest i december 2023, og afsluttes inden udgangen af 2024.


Ansøgningsfrist

Der er frist for ansøgninger til puljen den 30. august 2023 kl. 12. Social- og psykiatriudvalget behandler ansøgningerne den 28. september 2023, og I vil umiddelbart herefter modtage svar på ansøgningen. 

Ved ansøgning til puljen skal benyttes ansøgningsskema.
Redaktør