Om Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng

Se hvad Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng beskæftiger sig med.

Vil du vide mere om foretræde for Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, kan du læse det her.

Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng  består af 9 medlemmer:

  • Qasam Nazir Ahmad (Å) – formand
  • Karsten Skawbo-Jensen (C) - næstformand
  • Annette Randløv (B)
  • Jesper Clausson (A)
  • Flemming Pless (A)
  • Freja Södergran (O)
  • Jacob Rosenberg (I)
  • Carsten Scheibye (V)
  • Torben Kjær (Ø)

Samarbejde om forebyggelse

Region Hovedstaden anser det som et vigtigt udviklingsmål at arbejde systematisk med forebyggelse sammen med kommunerne for blandt andet at undgå unødvendige genindlæggelser.

Forebygge ulighed

Region Hovedstaden skal arbejde systematisk med at forebygge ulighed i sundhed. Vi ønsker at opretholde fokus på hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare ved at udbygge og videreudvikle eksisterende indsatser som for eksempel tværfaglige gadeplansteams.

Sammenhæng

Der ønskes en større sammenhæng mellem den regionale og kommunale del af sundhedsvæsenet. Partierne ønsker at regionen får en klar strategi for, hvordan dette skal skabes – herunder planer for etablering af sundhedshuse, der kan tilbyde relevante sundhedsydelser i nærmiljøet. Dette bør ske i regi af den kommende sundhedsaftale.

Forebygge genindlæggelser

Der er fokus på at forebygge genindlæggelse på grund af forkert medicinering ønskes et fokus på uhensigtsmæssig medicinanvendelse.

Udvalgets arbejde

Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres indenfor de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget forslag til budget inden for de ovennævnte områder.

Forretningsorden for udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng

Kontakt

Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng sekretariatsbetjenes af Center for Sundhed.

Henvendelse med personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Redaktør