Medlemmer af regionsrådet 2018-2021

Se, hvilke partier der sidder i regionsrådet - og find kontaktinformation til de enkelte politikere.​​​​

(A) Socialdemokratiet 

Se kontaktinformationen på Socialdemokraternes 13 mandater i regionsrådet.
Lars Gaardhøj
(Regionsrådsformand)


Grenågade 2, 1 th. 
2100 København Ø 

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
38 66 51 00 

 • Forretningsudvalget - formand
 • SP-dialogforum - mødeleder
 • Opgaveudvalget 2020-2021 - Gravide og fødende (optageområde BYEN) - næstformand
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg - formand
 • Kommunekontaktudvalget - formand
 • Bestyrelsen for Amgros I/S
 • Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Henvendelse til formanden med personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. 
Kontakt formanden med sikker digital post

Log ind med NemID og skriv sikkert og krypteret til os.

Henvendelse til formanden uden personfølsomt indhold

Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du kontakte formanden på formand@regionh.dk

Sophie Hæstorp Andersen   

 
Absalonsgade 14, 2. sal tv. 
1658 København V 

 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Bestyrelsen for Amgros I/S - stedfortræder for Lars Gaardhøj
 • Bestyrelsen for Wonderful Copenhagen - næstformand

 

Leila Lindén 

Nørre Bakke 27, 1 sal
3700 Rønne

Al post til: 
Østerled 4, 1.sal 
2100 København Ø 
20 15 10 55 

Download foto i stort format

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Sundhedsudvalget - næstformand
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital - formand
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget - formand
 • De Videnskabsetiske komiteer, Komité C 
 • Advisory board for den klinisk-akademiske arbejdsgruppe om immunterapi på Herlev Hospital


Kim Rockhill


Skovvejen 8, Sønderby 
4050 Skibby 
24 41 25 93 

kim.rockhill@regionh.dk  
Download foto i stort format

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Miljø- og Klimaudvalget - formand
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland
 • De videnskabsetiske Komiteer, Komité E
 • Bestyrelsesmedlem for den selvejende institution Jonstrupvang
 • DK2020 Politisk Partnerskabsgruppe

 

Özkan Kocak 


Rosendalsvej 5 
2665 Vallensbæk Strand
26 36 64 88


Medlem af

 • Miljø- og Klimaudvalget
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabets Center Copenhagen
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup - formand
 • De Videnskabsetiske komiteer, Komité B
 • Bestyrelsen for Gate 21
 • Bestyrelsen for HF og V​UC Kbh. SydErik R. Gregersen 


Thorsly Alle 1 
2770 Kastrup 
51 52 92 25 
 

Medlem af

 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Trafikudvalget
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre - formand
 • Bestyrelsen for den selvejende institution Solgaven
 • Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet
 • Styringsudvalget for Delprogram Øresund - stedfortræder


Flemming Pless 

Strandgade 2 
1401 København K 
40 27 52 45 
 

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital
 • Sundhedskoordinationsudvalget - formand
 • Praksisplanudvalget - formand


Susanne Due Kristensen 


Uvelse Have 2 
3550 Slangerup 
20 47 88 26 
 

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Social- og Psykiatriudvalget - formand
 • Trafikudvalget
 • Opgaveudvalget 2020-2021 - Forebyggelse og sundhedsfremme (optageområde NORD) - næstformand
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland


Jesper Clausson

Sylvestervej 23 
2610  Rødovre 
27 28 34 17 

 

Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre
 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Det regionale samarbejdsudvalg vedr. almen praksis


 

Martin Baden

Vejledalen 94 
2635 Ishøj 
30 70 39 86 

Download foto i stort format

 

Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Trafikudvalget - næstformand
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabets Center Copenhagen
 • Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office
 • Bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden
 • Styringsudvalget for Delprogram Øresund
 • Bestyrelsen for Netværket HH-Gruppen


Charlotte Holtermann

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 

 

Medlem af

 • Miljø- og KlimaudvalgetMaria Gudme


Hedebygade 1,2. th
1754  København V
20 30 46 03

Download foto i stort format

Medlem af

 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse - formand
 • Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Centrum og Vest
 • Samarbejdsudvalget for almindelig og vederlagsfri fysioterapi
 • Overvågningsudvalget for Øresund-Kattegat-Skagerrak-Programmet - stedfortræder

Bodil Kornbek


Hybenvej 49
2830  Virum
tlf. 23 60 27 01


Medlem af

 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Følgegruppen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans
 • Samarbejdsudv​​alget vedr. fodterapi i Region Hovedstaden(B) Radikale Venstre

Se kontaktinformationen på Radikale Venstres 4 mandater i regionsrådet.

 

Karin Friis Bach
( Regionsrå​​​dets 2. næstformand)

Svinemosevej 7, 
Søsum 3670 Veksø 
21 70 50 49
 

karin.friis.bach@regionh.dk 
Download foto i stort format​ 

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Sundhedsudvalget
 • SP-dialogforum - stedfortræder
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Opgaveudvalg 2020-2021 - Forebyggelse og sundhedsfremme (optageområde NORD) - formand


Stinus Lindgreen

Stengårdsvænge 116
2800  Kgs. Lyngby
51 94 66 20
 

Download foto i stort format


Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Rigshospital

​Martin Schepelern

 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
25 33 11 80

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Social- og Psykiatriudvalget - næstformand
 • SP-dialogforum
 • Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Politisk følgegruppen vedr. Nyt Hospital Herlev
 • Det regionale samarbejdsudvalg for psykologhjælp
 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen Praksis i Region Hovedstaden

Søren Burcharth

Hvidtjørnevej 30
2720 Vanløse
Medlem af

 • Miljø- og Klimaudvalget
 • Videnskabsetisk Komité A
 • Det regionale sama​​rbejdsudvalg vedr. almen praksis i Region Hovedstaden(C) Det Konservative Folkeparti

Se kontaktinformationen på Det Konservative Folkepartis 6 mandater i regionsrådet.

Hans Toft 

På Højden 26 
2900 Hellerup
40 76 01 76
 
 


Per Tærsbøl 

Erna Hagemannsvej 3a, 
3060 Espergærde 
27 58 63 05 
 
 

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland - formand

Christoffer Buster ReinhardtRude Vang 76
2840  Holte
51 26 99 26
 

Download foto i stort format

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Sundhedsudvalget - formand
 • Trafikudvalget
 • SP-Dialogforum
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup
 • Bestyrelsen for trafikselskabet Movia
 • Bestyrelsen f​or Lokaltog A/S


Karsten Skawbo-Jensen 

Askeskellet 12, 2. 
2000 Frederiksberg 
51 31 69 36 
 


Medlem af

 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng - næstformand
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

 

Line Ervolder

Østerbrogade 202,2. tv
2100  København Ø
50 80 26 36


Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • SP-Dialogforum - stedfortræder
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget
 • Bestyrelsen for trafikselskabet Movia  - stedfortræder


Jacob Rosenberg


Grøndalsvej 19
2000  Frederiksberg
26 23 73 23
 


Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng 
 • Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital(F) SF - Socialistisk Folkeparti

Se kontaktinformationen på SF - Socialistisk Folkepartis 3 mandater i regionsrådet.

Jens Mandrup 

Ved Linden 9, 4 tv 

2300 København S 
31 34 88 98 
 


Medlem af

 • Trafikudvalget - formand
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S
 • Det Regionale Ar​bejdsmarkedsråd for Hovedstaden - stedfortræder

 

Peter Westermann

Beskyttet adresse

Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
53 37 97 53
 

 

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Miljø- og Klimaudvalget
 • SP-dialogforum
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup
 • Bestyrelsen for Københavns Pr​ofessionshøjskole 

Karoline Vind

Beskyttet adresse
 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
21 51 79 16


Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • SP-dialogforum - stedfortræder
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Praksisplanudvalget
 • Det Regionale Ar​bejdsmarkedsråd for Hovedstaden


(I) Liberal Alliance

Se kontaktinformationen på Liberal Alliances mandat i regionsrådet.


Niels Høiby 

Skovbakken 50 
3520 Farum 
40 46 35 32 
 


Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget
 • SP-dialogforum
 • Epidemikommissionen

(O) Dansk Folkeparti

Se kontaktinformationen på Dansk Folkepartis 3 mandater i regionsrådet.

 

​Finn Rudaizky

(Regionsrå​​​dets 1. næstformand)


Al post til: 
Borgerrepræsentationen,
Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1, 1599 København  K
60 10 10 34
 

Download foto i stort format

Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Sundhedsudvalget
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans - formand
 • SP-dialogforum
 • De Videnskabsetiske komiteer, Komité A
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S - næstformand
 • Regione​rnes Lønnings- og Takstnævn

​Freja Södergran

Beskyttet adresse
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 
​ 


Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Social- og Psykiatriudvalget
  SP-dialogforum - stedfortræder
 • Opgaveudvalget 2020-2021 - Gravide og fødende (optageområde BYEN) 
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland
 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Bestyrelsen for Amgros I/S 
 

Paw Karslund

Helder Alle 29
2791 Dragør
61 16 50 96

Medlem af
 • Trafikudvalget
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabets Center Copenhagen
 • Bestyrelsen for Amgros I/S - stedfortræder for Freja Södergran
 • Regione​rnes Lønnings- og Takstnævn - stedfortræder(V) Venstre, Danmarks Liberale Parti

Se kontaktinformationen på Venstre, Danmarks Liberale Partis 6 mandater i regionsrådet.

Martin Geertsen​  

Gladiolusvej 18 
2300 København S 
20 10 42 42 
 


Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • SP-dialogforum - stedfortræder
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre
 • Bestyrelsen for The Greater Copenhagen & Skåne Committee
 • Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S

 

Carsten Scheibye 


​Bryggeristræde 2 
3770 Allinge 
30 18 19 53 
 


Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup

Anne Ehrenreich 

Sømandshvilevej 7 
2960 Rungsted Kyst 
30 57 19 76 
 


Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Trafikudvalget
 • Politisk følgegruppe, Det nye Rigshospital
 • Det regionale samarbejdsudvalg for speciallægepraksis
 • Bestyrelsen for Kommunikationscentret - stedfortræder

Randi Mondorf 

Fredskovvej 6 
2840 Holte 
60 76 88 25 
 


Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Miljø- og Klimaudvalget
 • SP-dialogforum
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabets Center Copenhagen - formand

​Christine Dal


Hummeltoftevej 81
2830 Virum
53 30 18 01
 

Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
 • Sundhedskoordinationsudvalget 
 • Praksisplanudvalget for Region Hovedstaden

Per Roswall


Bougne-Åsen 3
3250  Gilleleje
21 24 03 87

per.bent.roswall@regionh.dk 


Medlem af

 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse 
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland
 • Politisk følgegruppe, BørneRiget 
 • Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Nord og Nordsjælland(Ø) Enhedslisten - De Rød-Grønne

Se kontaktinformationen på Enhedslisten - De Rød-Grønnes 4 mandater i regionsrådet.

 

Marianne Frederik 

Prøvestens Allé 15, st. 
2300 København S 
41 43 45 17 
 
Download foto i stort format​ 


Medlem af

 • Forretningsudvalget
 • Social- og Psykiatriudvalget
 • Trafikudvalget
 • SP-dialogforum
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Hvidovre - formand
 • Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
 • Det Regionale Ar​​bejdsmarkedsråd for Bornholm

Tormod Olsen 

Store Kongensgade 101, 5 
1264 København K 
40 30 90 27 
 

 

Medlem af

 • Miljø- og KlimaudvalgetAnnie Hagel 

Kastanie Alle 81 
3250 Gilleleje 
24 62 29 12 
 


Medlem af

 • Sundhedsudvalget
 • Udvalget for forskning, innovation og uddannelse
 • Trafikudvalget
 • SP-dialogforum - stedfortræder
 • Opgaveudvalget 2020-2021 - Gravide og fødende (optageområde BYEN) 
 • Visionsgruppe for fremtidens Rigshospital
 • Politisk følgegruppe, Ny Retspsykiatri Sct. Hans
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Glostrup
 • De Videnskabsetiske komiteer, Komité C
 • Styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Hillerød
 • Det Regionale Ar​​bejdsmarkedsråd for Bornholm - stedfortræder
 • Fordelingsudvalg (på gymnasieområdet) for Nord og Nordsjælland - stedfortræder


Torben Kjær Frederiksværksgade 49 
3400 Hillerød 
29 39 36 33 

 

Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Herlev og Steno Diabets Center Copenhagen


(Å) Alternativet

Se kontaktinformationen på Alternativets mandat i regionsrådet.

 

​Qasam Nazir Ahmad

 
Al post til: 
Regionsgården, 
Kongens Vænge 2, 
3400 Hillerød 

 

Medlem af

 • Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng - formand
 • SP-dialogforum
 • Opgaveudvalg 2020-2021 - Forebyggelse og sundhedsfremme (optageområde NORD) 
 • Politisk følgegruppe, Nyt Hospital Nordsjælland
 • Det regionale samarbejdsudvalg vedr. kiropraktisk behandling
   


Redaktør