​​​​​​​​​​​

Vederlag og diæter for Region Hovedstaden

Rammerne for Regionens udbetaling af ydelser til politikere.​

​Vederlag og diæter​​​​ fastlægger rammerne for Region Hovedstadens afholdelse af udgifter i form af ydelser til medlemmerne af regionsrådet og til personer, som regionsrådet har udpeget til at varetage regionale hverv. Redaktør