2012 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2012 samt administrationens svar.
Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administrationen

Nr.

Spørger 

Dato 

Spørgsmål og svar

235Karsten Skawbo-Jensen (C)30/12-2012Spørgsmål vedrørende planerne om et kompaktanlæg for partikelterapi på Rigshospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

234Susanne Langer (Ø)11/12-2012Spørgsmål vedr. regionens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagtseende.
Susanne Langer nævnte to specifikke punkter:
1. at man skal kunne se for at kunne finde frem til læs højt-funktionen på hjemmesiden
2. at bilagene til RR- og FU-møderne ikke er tilgængelige for blinde og svagtseende.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

233Lars Gaardhøj (A)17/12-2012Danmarks Radio bringer idag en historie om at ventetiden til en forundersøgelse for hjertepatienter nu er oppe på 29 uger og ikke som anbefalet 4 uger. Det fremgår af artiklen, at Region Midt har "rekorden" på de 29 uger, men det fremgår ikke hvordan det ser ud i Region H.
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs opdateret svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vinde)

232Kenneth Kristensen Berth (O)17/12-2012Det ønskes oplyst, hvor mange job der i Regionen til dato, der er slået op som akutjob, hvor mange job, der er besat som akutjob (altså til personer, der har været i fare for at ryge ud af dagpengesystemet) og hvor mange job, der er besat til anden side?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

231Karsten Skawbo-Jensen (C)17/12-2012Politikerspørgsmål vedrørende plan for implementering af forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

230Lise Müller (F)13/12-2012RR-spørgsmål om ambulancer til og fra Hornsherred.

Jeg vil gerne spørge til responstiderne for hhv kørsel 1 og 2 specifikt for Hornsherred.
Desuden vil jeg gerne vide om der er en ambulance fast i Hornsherred.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

229Finn Rudaizky (O)12/12-2012Hvordan kan det være at man ikke behandler diabetes 2 med vegetarisk diæt langt bedre - bedre blodsukkerreulering - end med insulin hvor dødeligheden er ca 7 x større end det normale.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

228Kenneth Kristensen Berth (O)12/12-2012Kan det oplyses, hvad seertallene har været til TV Lorrys sendinger af regionsrådets møder (fordelt på møder), og kan det samtidig oplyses, hvor mange borgere, der følger med i de live transmitterede møder over regionens hjemmeside (hvis muligt fordelt på hvert enkelt møde)?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

227Kenneth Kristensen Berth(O)12/12-2012Kan det oplyses hvori kvaliteten ved at nedlægge Helsingør Hospital og lade det erstatte af sundhedshuset i Murergrade består, og kan det oplyses på hvilke områder/specialer Helsingør Hospital har svigtet kvalitetsmæssigt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

226Per Roswall (V)11/12-2012Spørgsmål: Vedr. Nyt Hillerød Hospital.
1. Skal der være ”Traumecenter”
2. Hvad med helikopter landingsplads.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

225Hans Toft (C)4/12-2012Status for anvendelsen af ledige lokaler på Gentofte Hospital.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

224Lise Müller (F)6/12-2012Det siger sig selv at det er afgørende at borgerne har den opfattelse at når de ringer til 112 så får de hjælp på den ene eller anden måde. Også selvom der er tilkommet dem eller en anden noget, som konsekvens af at de har drukket alkohol.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

223Hans Toft (C)4/12-2012Hvilke muligheder har små og mindre virksomheder for at få dækket deres omkostninger ved krav om praktikpladser og omkostninger til jobrotation?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

222Michael Lange (V)6/11-2012”I den forbindelse vil jeg høre om der er mulighed for også at blive holdt orienteret om Jeres tiltag indenfor bl.a. ADHD medicinering til børn og voksne (hvilket jo fylder meget i pressen og vi har ofte forespørgsler fra baglandet) - jeg ved bl.a. at Peter Treufeldt har udsendt en skrivelse vedr. afdelingernes monitorering af, hvordan medicin gives til patienterne!”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

221Hanne Andersen (A)30/11-2012Hvis en borger får en kræftdiagnose på mund- og halskræft, kommer i behandling både for sin kræft og på grund af eventuelle skader på tænder også kommer i tandbehandling, hvad gøres der for at sikre at vedkommende også får den økonomiske side af sagen på plads?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

220Hanne Andersen (A)30/11-2012Regionsrådets medlemmer blev, tidligere på året, inviteret til at besøge Almen Praksis, jeg tog, som andre af Rådet, imod en sådan invitation!
Dette besøg afstedkom flere spørgsmål, blandt andre nedenstående:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

219Henrik Thorup (O)28/11-2012I forlængelse af spr. 100 og 124 m.fl. skal jeg bede oplyst hvor mange sager i Regionstandlægenævnet der vil blive udskudt på grund af, at nogle tidligere foretagne undersøgelser i mellemtiden tilsyneladende er forældet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

218Henrik Thorup (O)27/11-2012Påtænker Region Hovedstaden at følge Region Midtjylland i, at det er overflødigt, at sende lægejob ud i annoncering som akutjob? Vil spørgsmålet blive taget op på førstkommende FU?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

217Per Seerup Knudsen (A)24/11-2012Med udgangspunkt i videregivne oplevelser hos borgere, der anvender høreapparat betalt af det offentlige, vil jeg gerne vide:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

216Charlotte Fischer (B)24/11-2012I Dagens Medicin 23.11 giver formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab Jeanett Bauer udtryk for, at pakkeforløbene for ni ikke-psykotiske diagnoser betyder en markant stigning af ikke-psykotiske patienterne på hospitalerne - og det går ud over de mere syge kernepatienter.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

215Nina Berrig (C)23/11-2012I onsdag, ved KOL-dagen, blev jeg opmærksom på at ”Rygestoptilbuddet” på Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospitaler er blevet sparet væk.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

214Kenneth Kristensen Berth (O)21/11-2012Under henvisning til svaret på spørgsmål 211 ønsker undertegnede oplyst, hvordan det så kan gå til, at Andreas Røpke (løsgænger) er afbildet i Herlev Bladet med en saks i hånden, hvor han tydeligt klipper snoren over til den nye endoskopi-enhed? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

213Lise Müller (F)20/11-2012Af svaret på spørgsmålet om IT på tværs af regioner forekommer det at svaret er at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for ex hospitalerne her i Region Hovedstaden at læse journal-notater mv. og at dette bliver muligt ved udgangen af 2013. Er det korrekt forstået?
Er der oplysninger, der allerede nu kan deles?
Hvordan ser det ud på tværs af vores egen region? Kan alle hospitalerne se hinandens journalnotater, billeder mv?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

212Henrik Thorup (O)17/11-2012Jeg gennemgik lige mine RR-spørgmål og kan konstatere, at der er flere der ikke er besvarede, eller som jeg ikke mindes at have fået svar på, selvom de går tilbage til august måned.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

211Kenneth Kristensen Berth (O)19/11-2012Hvorfor var det løsgængeren Andreas Røpke, der åbnede endoskopi-afdelingen på
Herlev Hospital og hvad var dennes adkomst til at åbne afdelingen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

210Marianne Stendell (A)14/11-2012Spørgsmål fra Marianne Stendell:
I forbindelse med en praktiserende læges død kan opstå en række udfordringer for lægens patienter. Der ønskes derfor en kort redegørelse på:
Hvordan informeres lægens patienter om dødsfaldet og konsekvenserne heraf
Hvor længe kan en praksis ved dødsfald være uden fast læge
Kan en patient henvende sig til andre læger ved sygdom eller ønsker om oplysninger på f.eks. laboratoriesvar
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

209Per Seerup Knudsen (A)14/11-2012Jeg vil gerne have besvaret følgende spørgsmål i relation til de praktiserende læger i Region Hovedstaden, geografisk i forhold til kommuneniveau:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

208Leila Lindén (A)12/11-2012For godt 2 måneder siden fik jeg en personlig henvendelse fra en tidligere kollega (selv tidl. overlæge) med en meget negativ og dårlig beskrivelse af lungeafdelingen på Hillerød Hospital.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med behandling af sag nr. 18 på FU-møde den 13.11.12 og det til sagen udarbejdede notat.

207Peter Kay Mortensen (A)11/11-2012 BT mandag den 12. november bringes der en artilkel om forholdene på Hillerød Hospital.
http://www.bt.dk/danmark/patienter-og-paaroerende-retter-haarde-beskyldninger-mod-hilleroed-hospital

Er det muligt at få en redegørelse om de påståede forhold er korrekte eller bygger på antagelser? Og hvis forholdene er som de omtaltes, hvad gøres der så for at få bragt tingene i orden?

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med behandling af sag nr. 18 på FU-møde den 13.11.12 og det til sagen udarbejdede notat.

206Per Seerup Knudsen (A)11/11-2012Ved regionsrådets beslutning blev Nordsjællands Hospital tildelt et antal elektriske senge.
Jeg vil gerne have oplyst for hver af matriklerne Hillerød og Frederikssund:
det nuværende antal senge,
hvor mange elektriske senge at hospitalerne har og
hvor mange elektriske senge, som hospitalerne vil få tilført samt
hvornår.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

205Lise Mûller (F)10/11-2012Hos Lægevagten på Herlev Hospital hænger der et hjemmelavet skilt i venteværelset, hvor der står: Lægevagten overvåges af Kbh's Amt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

204Finn Rudaizky (O)9/11-2012På hvor mange hospitaler i Region Hovedstaden er der palliative afdelinger?
Hvor mange steder fra er der udgående palliative teams?
Er der særlige tilbud om uddannelser indenfor palliation?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

203Charlotte Fischer (B)9/11-2012Jeg ønsker at vide, hvad status er for, hvordan der kommunikeres i akutmodtagelserne til patienterne om ventetider. Det fremgår nemlig ikke af den nye rapport om ventetiderne i akutmodtagelser/akutklinikker.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

202Maja Holt Højgaard (A)9/11-2012Ifølge denne artikel i Søndagsavisen halter Danmark bagud på behandling af kvinder, som under fødslen får sprængt ringmusklen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

201Jannie Hjerpe (F)8/11-2012Mig bekendt har de enkelte hospitaler kørt med en belægningsprocent på de enkelte sengeafdelinger på 85%.
Nu er jeg blever gjort bekendt med at enkelte hospitaler herunder Hillerød hospital fremover med bruge en belægningsprocent på 100% 
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

200Peter Kay Mortensen (A)31/10-2012Vedr. de nu lukkede hospitaler i Nordsjælland.

Tidligere er det besluttet at nedlægge Esbønderup, Hørsholm og nu senest Helsingør.
Kan det oplyses, hvordan Regionen administrerer disse snart tomme bygninger. Sker det i eget regi, eller overdrages de til statens selskab Freja.
Læs svar fra admonistrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

199Karsten Skawbo-Jensen (C)3/11-2012Rammeaftale – nye leverandører – vedrørende respirationsinsufficienshjælperydelser til hjemmeboende patienter i Region Hovedstaden
Den 31. december 2012 afløses den gamle rammeaftale fra 2009 af en ny rammeaftale med nye leverandører af respiratorhjælp.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

198Nina Berrig (C)31/10-2012I forbindelse med hospitalsbyggerierne arbejder Region Syd med at opstille modeller og fysiske prototyper for indretning af forskellige moduler, f.eks indretning af sengestuer og akutmodtagelser. Det sikrer at man kan afprøve arbejdsgange og patientforløb inden man beslutter det endelige byggeri. Jeg forstår at Region Hovedstaden arbejder med et lignende koncept i center for sundhedsinnovation og vil gerne have en orientering om dette arbejde og det koncept, der anvendes i region Syd.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

197Bent Larsen (V)27/10-2012Hvad er administrationens vurdering af de konkrete økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden af udredningsgarantien og den differentierede behandlingsgaranti?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

196Lise Müller (F)29/10-2012RR-spørgsmål om røntgen-bus/tuberkulose-bus

Er røntgen-bussen bestilt?
Hvornår forventes den i drift?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

195Lise Müller (F)29/10-2012På konferencen om kronikerprogrammet d. 25. oktober forekom at der var den udbredte opfattelse at EPJ-systermen i de fem regioner ikke kunne "tale sammen".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

194Lise Müller (F)29/10-2012Jeg vil gerne vide indenfor hvilket tidsrum på dagen der tilbydes jordmoderkonsultationer. Er der nogle steder hvor der er aften- eller eftermiddagskonsultationer af hensyn kommende fædre, der ønsker at deltage?
Er der nogle opgørelser over i hvilket omfang vordende fædre deltager/ønsker at deltage?
Læs svar fra administrationen (Pdf-fil, åbner i nyt vindue)

193Henrik Thorup (O)21/9-2012Jeg skal bede om at få oplyst hvad forskellen er mellem tidligere svar fra Regionsrådsformanden om Hospice Søndergaard og budgetaftalen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

192Susanne Langer (Ø)23/10-2012Nedenfor er i kursiv indsat en henvendelse fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden, til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden.
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

191Susanne Langer (Ø)23/10-2012Jer har fået oplyst, at dobbeltakkreditering langt fra finder sted på resten af landets sygehuse. Jeg har ellers forstået det sådan, at dobbeltakkrediteringen i Region H's hospitaler var en nødvendighed, hvis vi skulle kunne begå os i den internationale konkurrence, idet, som jeg har forstået, den danske model på mange måder er fyldestgørende, mens joint commission er internationalt kendt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

190Susanne Langer (Ø)23/10-2012Jeg vil gerne have oplyst, hvor stor en del af det samlede budget for hospitalerne bruges til at brande hospitalerne?

Samme spørgsmål vedrørende uddannelsesinstitutionerne.

Jeg vil gerne have svaret oplyst på hvert hospital og hver uddannelsesinstitution separat, og både beløb og beløbet i procent af det samlede budget.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

189Susanne Langer (Ø)23/10-2012I arbejdet med at nedbringe polyfarmaci og overmedicinering, og som et led i den generelle indsats for at styrke en patientindsats med fokus på empowerment, respekt og selvbestemmelse, er der erfaringer fra bl.a. Finland, Norge og New Zeeland, sikkert også flere andre steder, med brug af en metode der kaldes "peer support".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

188Susanne Langer (Ø)23/10-2012Jeg har modtaget følgende fra en borger:
Jeg er pårørende til en dialysepatient på Frederiksberg Hospital. Jeg kan oplyse, at kvaliteten af kørslen af patienter, efter Falck overtog kørslen fra den 30/9, er blevet stærkt reduceret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

187Charlotte Fischer (B)22/10-2012Jeg har læst Sundhedsministeriets rapport "Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene".
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

186Kenneth Kristensen Berth (O)22/10-2012Hvad er retningslinjerne for tildeling af organer herunder hvordan kan det komme i spil - med henvisning til Ekstra Bladets omtale af sagen om Beatrice - at læger beslutter, at et retarderet barn ikke må få et organ. Hvor handicappet skal man være for, at man ikke kan få et organ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

185Kirsten Lee (B)22/10-2012Tak for svaret på spørgsmål 168.
Det fremgår at nogle patienter får daglige besøg af distriktspsykiatrisk team. For disse patienters vedkommende vil jeg gerne vide om det sikres at de i personalets påsyn indtager deres medicin? 
  Mit spørgsmål er affødt af at pårørende til en patient erfarede at den medicin som dagligt blot blev lagt på hans køkkenbord af distriktspsykiatrisk team blev skyllet ud i toilettet af patienten som herefter blev meget dårlig og langvarigt indlagt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

184Karsten Skawbo-Jensen (C)21/10-2012Samling af den behandling, der gives til medborgere, som lider af spiseforstyrrelser
Region Hovedstaden har besluttet, at behandlingen af spiseforstyrrelser fremover skal foregå i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg (for børn og unge) og på Psykiatrisk Center Ballerup (for voksne).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

183Kenneth Kristensen Berth (O)17/10-2012Hvad er årsagen til, at brugerne betaler for en ekstra zone - ud over dem de rent faktisk kører i - når de anvender rejsekortet? Hvorfor kan denne fejl først udbedres i foråret 2013? Hvordan vil man sørge for at returnere de for meget betalte beløb til rejsekortets brugere? Hvordan vil man informere rejsekortets brugere om fejlene?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

182Michael Lange (V)16/10-2012Hvor meget bruger vi i årlige omkostninger til drift af vores medico udstyr: Da driftsomkostninger inkludere alt fra el til serviceabonnementer og behandlingsomkostninger etc. - modtager jeg gerne i ca. tal.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

181Finn Rudaizky (O)16/10-2012I et læserbrev i Jyllandsposten den 14. oktober 2012, af formanden for akutudvalget, Praktiserende lægers Organisation, skriver Peter Magnussen bl.a.:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

180Nina Berrig (C)14/10-2012I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål fra Susanne Langer – refererende til en henvendelse fra Tillidsrepræsentanter fra Statens  Serum Institut (SSI) vil jeg gerne bede om følgende spørgsmål besvaret: (med kursiv, citat fra henvendelsen).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 
179Karin Helweg-Larsen (Uden for partierne)14/10-2012På de somatiske afdelinger på regionens hospitaler er der mulighed for at tilkalde 'Etnisk Ressourceteam' ved særlige problemer, der er knyttet til sproglige og kulturelle problemstillinger.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

178Charlotte Ficher (B)10/10-2012Jeg er blevet bekendt med, at der skulle være behov for yderligere kapacitet til behandling af mennesker, der lider under svimmelhed. På den baggrund ønsker jeg oplyst:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

177Thor Grønlykke (A)7/07-2012I relation til politikerspørgsmål 113 angående overflytninger fra Psykiatrisk Center Glostrup til somatisk, intensivt afsnit, har Thor Grønlykke bedt om en præcisering af spørgsmålet:

Vedr. 113 - Der står kun "intensiv afdeling". Jeg har udbygget spørgsmål til også at omfatte indlæggelser på medicinsk afdeling. Jeg forventer i øvrigt, at der er sammenlignelige tal, altså, at de går tilbage fra før ændringerne på PC Glostrup startede.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

176Kenneth Kristensen Berth(O)10/10-2012Kan det oplyses hvilke kompetencer Geelsgårdsskolen har, som Kirkebækskolen i Vallensbæk ikke besidder, og som berettiger til, at Geelsgårdskolen har status af lands- og landsdelsdækkende tilbud, som Kirkebækskolen ikke har?
Læs svar fra aministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

175Kenneth Kristensen Berth (O)10/10-2012Kan det oplyses hvilke typer af behandlinger, der sorterer under den såkaldte gråzone-takst, og om det er muligt at spekulerer i at registrere ambulante besøg som indlæggelser i givet fald, hvad der gøres for at undgå dette.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

174Kenneth Kristensen Berth(O)10/10-2012Kan det oplyses fordelt på kommuner i regionen - dels i eksakte tal, dels i forhold til indbyggertal - hvor store beløb hver enkelt kommune har bidtaget med til kommunal medfinansiering siden indførelsen heraf?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

173Kenneth Kristensen Berth (O)10/10-2012 I forbindelse med administrativ indlæggelse af borgere fredag forud for en operation, der skal foregå mandag, hvordan tilgår der så kommunen besked om, at borgeren rent faktisk IKKE fysisk er blevet indlagt, sådan at eventuel hjemmehjælp etc. ikke indstilles? Har Regionen kendskab til i hvor mange tilfælde denne underretning er svigtet, således at borgerens hjemmehjælp/pleje er blevet aflyst?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

172Nina Berrig (C)5/10-2012Nu gav man 1 mio. kr. på Budget 2013. til at forkorte sagsbehandlingstiden ved tandlægeklager.
Hvad sker der nu? – Jeg skal snart i Landstandlægenævnet og vil der blive afkrævet et svar.
Læs svar fra administration (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

171Nina Berrig (C)5/10-2012Hvad sker der omkring ”Idrætsklinikkerne ” er man ved at spørge kommunerne – eller hvad?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

170Lise Rask (A)7/10-2012Jeg vil gerne høre om det er korrekt, at man når en kørsel 2 får en omdirigering til kørsel 1, hvorefter den nye kørsel 2 (til den første patient) starter en ny responstid, altså forfra. Hvis det er korrekt, kan vi jo ikke regne med tiderne. Jeg kan godt forstå, at chaufføren på den nye kørsel 2 regner hans tid, men den totalt responstid til patient vil ikke være korrekt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

169Arly Eskildsen (F)7/10-20121. Er det korrekt, at daværende vicedirektør Annette Gjerris allerede i marts 2010 trak data ud fra de elektroniske patientjournaler, som afslørede medicinering langt over de anbefalede doser og kombinationer (polyfarmacy)?
Læs svar fra administrationen til pkt. 1 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen til pkt. 2 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

168Kirsten Lee (B)18/9-2012Er det korrekt, at sygeplejersker, udgående fra distriktspsykiatriske centre, ikke sikrer at patienten rent faktisk tager den medicin, der udleveres?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

167Susanne Langer (Ø)25/9-2012Susanne Langer har under behandlingen af sag nr. 6 på regionsrådets møde den 25. september 2012 spurgt, om der er planlagt et samarbejde mellem Specialfunktionen for Rehabilitering på Glostrup Hospital og IBOS (Instituttet for Blinde og Svagsynede)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

166Nina Berrig22/5-2012Hvordan er varslingsreglerne for psykiatriske patienter, d.v.s. hvordan varsler Region Hovedstadens Psykiatri patientens bopælskommune eller opholdskommune ved udskrivning af patienter fra psykiatrien, jf. sundhedsaftalen med kommunerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt dokument)

165Charlotte Fischer (B)28/9-2012Jeg ønsker administrationens kommentarer til en række af de kritikpunkter, der fremsættes i kronikken "Sundhedsdanmark bøvler med teknikken", der er i Berlingske 28.9.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag ti svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

164Abbas Razvi (B)25/9-2012Det bedes oplyst, hvilke specifikke diagnoser man har stillet i forbindelse med Indvandrer Kliniks arbejde i Odense samt
Om man har lavet en behovsvurdering af klinikken i Odense med henblik på, om tibuddene er dækkende i forhold til målgruppen.!
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

163Susanne Langer (Ø)22/9-2012Jeg er blevet kontaktet af HK Stat i forbindelse med flytningen af diagnostiske analyser fra Statens Seruminstitut til laboratorier ved Region H's hospitaler.
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, abner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

162Kenneth Kristensen Berth (O)21/9-2012Er det korrekt, at Geelsgårdsskolen for så vidt angår skolens elever i folkeskoleårene modtager et særligt regionalt tilskud som kommunale udbydere af lignende tilbud ikke modtager, hvorved der opstår en konkurrenceforvridende situation mellem regionale og kommunale udbydere af undervisning af svært handicappede elever?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

161Kenneth Kristensen Berth (O)21/9-2012Er det korrekt, at den alment praktiserende læge i tilfælde af at vedkommende ikke har mulighed for at foretage et besøg i hjemmet, kan indlægge patienten, hvorefter sygehuset kan besluttet at udskrive borgeren straks, hvorefter kommunen opkræves betaling for en indlæggelse? I hvor mange tilfælde sker det årligt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

160Kenneth Kristensen Berth (O)21/9-2012Er det korrekt, at planlagte ambulante behandlinger registreres som indlæggelser og ikke som ambulante besøg, hvorved kommunen betaler for indlæggelse her uge og at denne registreres som genindlæggelse og i bekræftende fald hvorfor er der denne praksis og hvilken økonomisk forskel er der forbundet med et ambulant besøg henholdsvis en indlæggelse i forhold til den kommunale medfinansiering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

159Kenneth Kristensen Berth (O)21/9-2012Registreres en indbringelse med ambulance, hvorefter der sker udskrivning uden egentlig indlæggelse af patienten, som en indlæggelse og betaler kommunen dermed for en indlæggelse af borgeren og i hvor mange tilfælde årligt sker dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
158Kenneth Kristensen Berth (O)21/9-2012Hvad er praksis for såkaldt administrativ indlæggelse?
Hvor ofte sker det, at en borger administrativt indlægges fredag eftermiddag, når vedkommende i realiteten først bliver indlagt mandag, og at kommunen derfor betaler for tre indlæggelsesdage, selvom den pågældende reelt kun har været indlagt en dag - og værre endnu at kommunen afbestiller hjemmehjælp til borgeren i weekenden i den tro, at borgeren rent faktisk er indlagt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

157Henrik Thorup (O)14/9-2012Tak for svar på mit spr.150
Det fremgår ikke af svaret, hvor mange af regningerne fra praksissektoren der behandles manuelt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

156Henrik Thorup (O)14/9-2012Tak for svar på mit spørgsmål (nr. 143)
Jeg vil gå ud fra, at der findes senere tal end fra februar for kapacitetsudnyttelse på Hillerød, Helsingør og Frederikssund, og er det tallene fra februar der er lagt til grundlag for beslutningen om at lukke Helsingør Hospital?
Jeg mener der må foreligge senere tal som bedes oplyst.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

155Susanne Langer (Ø)13/9-2012Jeg vil gerne bede om en liste over grunde, der allerede er oprenset, hvilke grunde, der står på venteliste, og hvilke grunde der er i gang.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

154Lene Kaspersen (C)10/9-2012Jeg kan ikke lige umiddelbart se finansieringen af letbanen

Hvor meget bidrager regionen med?
Hvor meget bidrager staten med?
Hvem har efterfølgende det økonomiske ansvar for driften evt. overskud/underskud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

153Charlotte Fischer (B)6/9-2012Det er fremgået af bl.a. artikler i Berlingske Tidende, at venteinfo.dk ikke fungerer - bl.a. fordi ventetidsoplysningerne ikke er opdaterede.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

152Susanne Langer (Ø)6/9-2012Radio24-7 har via aktindsigt kunnet dokumentere en meget stor aflønning (22 mill. for indtjeningsåret 2011) af direktøren for handicap-hjælper-firmaet Bruger-Hjælper Formidlingen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

151Kenneth Kristensen Berth (O)5/9-2012Er det korrekt at hjemme-respiratorbrugere indlægges for at kunne uddanne deres hjælpere? Er det korrekt, at Respirationscenter Øst i over en måned har haft en ung mand med respirator indlagt, fordi dennes hjælpere skal oplæres og at vedkommende har fået påbud om ikke at forlade afdelingen eller at lukke hospitalsstuen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

150Henrik Thorup (O)30/8-2012Hvor mange udbetalinger behandles manuelt fra praksissektoren om året i Region Hovedstaden? Hvor mange regninger er kasseret og hvor mange er der krævet tilbagebetaling for i forbindelse med uretmæssigt udbetalte honorarer i 2011 og 2012?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

149Henrik Thorup (O)26/8-2012Hvis blodtapning på Helsingør Hospital ophører - som varslet - den 18. september i år, hvilke konsekvenser vil det så få for borgerne der hidtil har afgivet blod der?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

148Henrik Thorup (O)26/8-20121.) Jeg skal udbede mig en oversigt over hvordan personalets aldersgruppe fordeler sig, herunder erfaringsgrundlag og dermed fordelingen af den faglige kompetence, på medicinsk afdeling på Gentofte Hospital?
Læs svar fra administratioen til pkt. 1 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til pkt. 1 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen til pkt. 2 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

147Kenneth Kristensen Berth (O)23/8-2012Hvordan kan det være, at regionsrådets medlemmer på budgetseminariet den 7. august får oplyst af regionsdirektør Kim Høegh, at kortlægningen af jordforureningen i Vestegnskommunerne først vil være tilendebragt i 2022 mod tidligere planlagt 2015, hvorefter spørgeren så kan læse den 22. august i Vestegnen, at formanden for Miljø- og Grøn Vækst-udvalget pludselig tilkendegiver, at det ikke er tilfældet, men at forsinkelsen kun bliver på tre år - og forureningen vil være kortlagt i 2018 - og er nærmest insinuerer, at undertegnede har løjet om de oplysninger, der blev givet på regionsrådsseminaret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

146Birgitte Kjøller Pedersen (F)23/8-2012I forbindelse med det nye hospital i Nordsjælland, arbejdes der med en løsning med anretterkøkken fremfor centralkøkken. Det fremgår, at der arbejdes administrativt med en optimering af den samlede køkkendrift i regionen.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med budgetforhandlinger og aftale om budget 2013

145Per Seerup-Knudsen (A)22/8-2012Under henvisning til vedlagte læserbrev i Halsnæs Avis den 15. august 2012 vil jeg anmode om administrationens kommentarer til det beskrevne forløb.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

144Marianne Stendell (A)22/8-2012Region Hovedstaden har indtil dato henvist næsten 20 % flere til behandling på privathospitaler i forhold til 2011.

Hvad skyldes stigningen, og hvad har man tænkt sig at gøre for at nedbringe tallet?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

143Henrik Thorup (O)20/08-2012Jeg skal bede om at få oplyst hvilke overbelægningstal der ligger til grund for den endelige beslutning om at lukke Helsingør Hospital, samt hvornår disse tal er indhentet og fra hvilken periode?
Tallene bedes fordelt på de tre hospitaler Hillerød, Frederikssund og Helsingør.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

142Birgitte Kjøller Pedersen (F)17/8-2012

Det fremgår ikke umiddelbart for mig af redegørelsen hvorvidt Hvidovre Hospital skal afvikle hele det beløb, der har vist sig at mangle, i 2012 eller om udskydelsen af gældsafvikling afbøder for noget af det og i givet fald hvor meget.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med budgetforhandlinger og aftale om budget 2013

141Hanne Andersen (A)19/8-2012Da jeg har modtaget flere spørgsmål fra pårørende til mennesker der har været indlagt til behandling for deres sindslidelse, på Psykiatrisk Center Ballerup.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

140Charlotte Fischer (B)19/8-2012Jeg er blevet opmærksom på, at Deloitte uddeler en pris for de mest informative regnskaber i regionerne. Region Syddanmark har ind til videre vundet prisen - i tæt opløb med Region Midtjylland. Jeg ønsker at vide, hvordan Region Hovedstaden arbejder med at skabe et mere informativt regnskab, som egner sig til at give borgerne et overblik over regionens økonomi, indsats og resultater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

139Arly Eskildsen (F)15/8-2012FORTROLIGT - svar sendt i papir

138Karsten Skawbo-Jensen (C)11/8-2012Jeg er blevet bekendt med, at en arbejdsgruppe af dermatologer i Region Hovedstaden har sendt et brev regionen, hvori de redegør for en række lægefaglige og samfundsøkonomiske fordele ved at øge PDT-kvoterne for de privatpraktiserende dermatologer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

137Kenneth Kristensen Berth (O)13/8-2012Hvilke initiativer forventer administrationen at forslå til at afhjælpe den øgede tilstrømning af patienter i nattetimerne til særligt Hvidovre, Herlev og Hillerød Hospitaler
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

136Nina Berrig (C)10/8-2012Jeg vil bede om en status i sagen vedr. ”forskningsfrihed og ytringsfrihed” – omtalt i Berlingske den 20. juli ”Medicingigant til angreb på forsker” (min artiklen i Berlingske vedlagt).
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

135Kenneth Kristensen Berth (O)10/8-2012Hvilke kommuner på Vestegnen er blevet spurgt om deltagelse i det Kaiser Permanente-inspirerede forsøg om samarbejde om helhedsorienterede patientforløb med opbygning af et forpligtende samarbejde mellem almen praksis, hospital og kommune, hvilke modkrav har de pågældende kommuner stillet og hvorfor blev samarbejdet med Vestegnskommunerne indstillet til fordel for en indstilling om Helsingør som samarbejdskommune?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

134Per Tærsbøl (C)09/8-2012

Jeg er ikke rigtig klar over om det er dig jeg skal henvende mig til, men på budgetmødet i tirsdags oplyste du som formand for regionen at det officielt og politisk var bestemt at der ikke skulle være sundhedshus på helsingør hospital, og da jeg ikke kan finde punktet nogen steder, så ville jeg være glad for om du ikke kunne fortælle mig hvor jeg skal lede efter punktet.

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med budgetforhandlinger og aftale om budget 2013

133Henrik Thorup (O)08/8-2012På det nyligt afholdte budgetseminar, blev det fra formandens side oplyst, at ved lukningen af Helsingør Hospital, var det besluttet, at der ikke skulle andet ind i stedet for (læs Sundhedshus). Jeg skal derfor bede oplyst, hvornår Regionsrådet har besluttet, at der ikke måtte være nogle af bygningerne der måtte benyttes til et sundhedshus? Jeg skal bede om, at få oplyst dato og sagsnummer fra dagsordenen.

Spørgsmålet er besvaret i forbindelse med behandling af sag nr. 13 ved regionsrådets møde den 21.08.12 og det til sagen udarbejdede notat.

132Finn Rudaizky (O)07/8-2012I første halvdel af maj 2012 fik en handicappet kørestolsbruger, boende på Østerbro i København, en byld i nakken. Vedkommende har abonnement hos Falck .
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

131Karsten Skawbo-Jensen (C)07/8-2012Undervisning i førstehjælp for sygeplejerskestuderende i Region Hovedstaden?
Spørgsmål
Tilbydes alle sygeplejerske
studerende et kursus i førstehjælp i løbet af deres studietid i Region Hovedstaden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

130Per Seerup Knudsen (A)05/8-2012Jeg vil gerne have den gældende, samlede udgave af det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

129Henrik Thorup (O)05/8-2012 I en omtale i Dagbladet Roskilde den 31.7. omtales et såkaldt Transportcirkus på Sct. Hans ”Fjorden”, hvor psykiatriske patienter, der skal have elektrochokbehandling (ect-behandling), sendes til behandling i Holbæk og Glostrup 3 gange om ugen i stedet for, at blive behandlet på stedet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

128Nina Berrig (C)02/8-2012Jeg har her en række spørgsmål, som jeg gerne vil bede om bliver besvaret:
1. En borger flytter til Region Hovedstaden fra Region Midt. Han er igang med efterbehandling for en kræftsygdom. .
Vedkomne vil gerne forsætte sin efterbehandling i Region Midt efter han er flyttet til København.
Kan han det?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen ad. 4 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

127Marianne Stendell (A)30/7-2012I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål nr. 84 vil jeg bede om en nærmere redegørelse for økonomien i forbindelse med fusionen og for hvornår det hele er på plads fikst og færdigt.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

126Birgitte Kjøller Pedersen (F)06/7-2012I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet at iværksætte et tværsektorielt samarbejde, hvor patienternes behov ses som et samlet hele og der blev afsat budgetmidler til en analyse og projektforberedende samarbejde.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

125Flemming Pless (A)27/7-2012Responstid drukneulykke Amager Strand
Onsdag den 25. juli skal der, efter pressens oplysninger, angiveligt være tale om lang responstid ved drukneulykke på Amager Strand. Jeg skal derfor bede om oplysninger om de faktiske og tidsmæssige forhold ved denne ulykke.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

124Henrik Thorup (O)12/7-2012I forlængelse af spørgsmål 100 fra undertegnede, skal jeg bede om en uddybning/forklaring på indholdet i svaret.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs endeligt svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

123Thor Grønlykke (A)26/6-2012Tillægsspørgsmål vedr. Psykiatrisk Center Glostrup -
 FORTROLIGT - svar sendt i papir

122Henrik Thorup (O)16/7-2012Jeg skal bede om administrationens bemærkninger til det svar Politiken har givet regionen i lørdags, vedr. overfaldet på en ung pige i København.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

121Nina Berrig (C)21/7-2012Supplerende spørgsmål til svar af spørgsmål nr. 100, samt til de nye spørgsmål, stillet af Henrik Thorup den 12. juli 2012.

Ifølge svaret den 6. juli 2012 på spørgsmål nr. 100, var der pr. 3. juli 2012 242 uafsluttede tandlægeklagesager. (2010: 21, 2011;123, 2012: 98) i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs endeligt svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

120Charlotte Fischer (F)10/7-2012En række respiratorbrugere har henvendt sig i Folketinget for at klage over Region Hovedstadens beslutning om at udbyde respirationshjælpen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

119Birgitte Kjøller Pedersen (F)09/7-2012Laver man APV på alle regionens virksomheder?
Laver man trivselsundersøgelser på alle regionens virksomheder?
Hvor ofte gennemføres APV og trivselsundersøgelser?
Hvem behandler dem?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

118Jannie Hjerpe (F)12/7-2012Nu har akuttelefonen snart været i brug i 6 mdr.
Hvor mange opkald er der på telefonen om dagen?
Hvordan har udviklingen været i antal opkald siden starten 30. januar?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbnet i nyt vindue)

117Lene Kaspersen (C)19/7-2012Hvor meget betaler regionen i udligning?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

116Julie Herdal Molbech (F)06/7-2012Jeg er blevet bekendt med, at flere praktiserende læger uddelegerer de af sundhedsstyrelsen anbefalede normale børneundersøgelser ved fx 1, 2 og 3-årsalderen til sygeplejersker.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

115Birgit Tystrup (V)26/6-2012På ekstraordinært møde i Psykiatriudvalget den 26. juni 2012 stillede Birgit Tystrup spørgsmål om, hvad sygefraværet er for de forskellige personalegrupper på de psykiatriske centre.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

114Birgit Tystrup (V)26/6-2012På ekstraordinært møde i Psykiatriudvalget den 26. juni 2012 stillede Birgit Tystrup spørgsmål om, hvad personaleomsætningen er for læger og øvrige faggrupper på de psykiatriske centre. Der ønskes en opgørelse herfor for 2010 og 2011 fordelt på centre.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

113Thor Grønlykke (A)27/6-2012Tillægsspørgsmål vedr. PC Glostrup 
 Hvor mange patienter flyttes fra PC Glostrup til intensiv afsnit?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
112Lise Müller (F)03/7-2012Spørgsmål om Kommunikation via brev om undersøgelses/behandlingstider
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

111 Spørgsmålet ændret til budget spørgsmål.

110Steen Olesen (F)29/6-2012Spørgsmål om behandling af sclerosepatienter med diagnosen progressiv sclerose
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

109Steen Olesen (F)29/6-2012Spørgsmål om Sundhedshus i Helsingør
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

108Birgit Tystrup (V)29/6-2012I budgetaftalen 2011 står der under den medicinske patient, "Der indsamles viden om alkohol relaterede sygdomme med henblik på udarbejdelse af en fremtidig alkohol strategi gerne i samarbejde med kommunerne".  
Jeg vil gerne have oplyst, hvad der sker i denne sag?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

107Birgit Tystrup (V)29/6-2012Recovery / rehabiliterings orienteret uddannelsesforløb er i gang sat. Da det er grundstammen til patient / pårørendeinddragelse – patienten i centrum - og mere udlæggelse end indlæggelse, ønsker jeg at få oplyst, hvad det vil koste at gennemføre uddannelsesforløbet for alle medarbejdere inden udgangen af 2013?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue9

106Birgit Tystrup (V)29/6-2012 I budget 2012 er der afsat 1 mio. kr. til udvikling af sammenhænge mellem psykiatrien og somatikken.
Hvor langt er vi? Hvilke tiltag er der sket? Hvad vil det koste at implementere evt. positive resultater?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

105Birgit Tystrup (V)29/6-2012Ofte når projekter afsluttes, er der ikke ressourcer til at videreføre dem trods en positiv evaluering.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

104Charlotte Fischer (B)27/6-2012Jeg hører om store driftsproblemer med IT-systemerne på regionens hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

103Maja Holt Højgaard (A)27/6-2012Er der i dag fysio- eller ergoterapitilbud i vores ambulante psykiatri?
Hvad bliver der gjort for at sikre et lige så godt fysio- og ergoterapitilbud til ambulante psykiatriske patienter, som vi giver vores indlagt patienter i psykiatrien?
Betyder de kortere indlæggelser dårligere fysio- og ergoterapibehandling for patienterne i Region Hovedstadens Psykiatri?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

102Maja Holt Højgaard (A)27/6-2012Har vi problemer med hastigheden af internettet på hospitalerne?
Er der iværksat opgraderinger af bredbåndsforbindelserne til vores hospitaler?
Er der store regionale forskelle på internethastigheden?
Hvordan sikres at hastigheden ikke bliver en begrænsning for arbejdsgangene på hospitalerne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

101Kirsten Lee (B)25/6-2012Jeg har fået oplyst, at børneafdelingen på Hvidovre Hospital, efter at have modtaget patienterne fra Amager Hospitals nu lukkede børneafdeling, har fået 30 % flere patienter, men at personalenormeringen er uændret. Kan dette have sin rigtighed?
Læs svar fra aministrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

100Henrik Thorup (O)24/6-2012Det bedes oplyst, hvor mange uafklarede (ikke-færdige) sager der lå i Regions-Tandlægenævnet pr. 31.12.2010 og pr. 31.12.2011, samt hvor mange nye sager der blev oprettet i de samme perioder?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

099Per Seerup Knudsen (A)20/6-2012Jeg vil gerne have oplyst antallet af indlæggelser i 2010 med aktionsdiagnosen dehydrering for personer på 65 år eller derover, fordelt pr. kommune.
Jeg ønsker endvidere oplyst antal indlæggelser i 2010 per 1000 indbyggere over 65 år, fordelt pr. kommune.
Jfr. Sundhedsaftalen mellem regionen og kommunerne, vil jeg gerne have oplyst, hvor ofte at kommunerne orienteres om de aktuelle tal.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

098Thor Buch Grønlykke (A)18/6-20121. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

097Arly Eskildsen (F)15/6-2012RR-spørgsmål vedr. PC-Glostrup sagen.
I forlængelse af notat af 5. juni 2012 og notat af 14. juni 2012 og medieomtale af PC-Glostrup sagen ønsker jeg svar på følgende spørgsmål:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

096Nina Berrig (C)14/6-2012Hvad er tilbuddet i Region Hovedstaden for børn født med hjerneskade? Hjerneskadecentret behandler ikke personer /børn under 16 år – er det rigtigt?
Hvor sker udredningen?
Er det rigtigt at der findes en gruppe af disse børn i Region Hovedstaden, som ikke er udredt?
Hvad er tilbuddene til disse børn født med hjerneskade?
1. I regionalt regi?
2. Hvad er kommunes forpligtigelse?
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

095Nina Berrig (C)14/6-2012Jeg er blevet opmærksom på en – for mig at se – ret så bureaukratisk vej vore borgere i Region H. skal igennem, hvis de skal have en grå stær operation.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

094Thor Buch Grønlykke (A)13/6-2012Foranlediget af omtalen i Politiken i dag har jeg følgende spørgsmål til forvaltningen:

Er der en videnskabelig baggrund for de behandlingsvejledninger, herunder især de medicin doser, der har været anbefalet på PC Glostrup til akut medicinering?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

093Charlotte Fischer (B)13/6-2012Jeg ønsker oplyst, om Region Hovedstaden har placeret likvide midler i statsobligationer, jf Økonomi- og Indenrigsministerens henvendelse? Hvis ja, hvilke - og i hvilket omfang har Region Hovedstaden retningslinjer for, hvad regionens midler placeres i?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

092Lise Müller (F)12/6-2012I Budget 2012 er der afsat 0,5 mio kr til fødselsforberedelse til udsatte kvinder, som ifølge tidligere svar er implementeret i januar 2012.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

091Kenneth Kristensen Berth (O)11/6-2012Kan det oplyses hvor mange tilfælde af reetablering af mødomshinden, der er foretaget på henholdsvis regionens hospitaler og i privat praksis i regionen de sidste fem år - med angivelse af antal tilfælde for hvert år - samt udgifterne hertil. Det bedes endvidere oplyst om der kan anføres en medicinsk begrundelse for et sådant indgreb?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

090Kirsten Lee (B)08/6-2012Der har været tilsyn på bla. Lunden. Det fremgår af svaret på mit spørgsmål i FU at sygefraværet på Lunden er 16.1 %
Jeg vil gerne have oplyst hvad sygefraværet er på de sociale tilbud i region H’s Psykiatri og handicap. Jeg ønsker sygefraværet pr. institution, og ikke et gennemsnit.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

089Charlotte Fischer (B)08/6-2012Praktiserende speciallæge Henrik Skensved beskriver i Dagens Medicin 8.6 under rubrikken "kræftpakkeforløb i Nordsjælland forsinkes mindst en uge", hvordan han oplever, at kræftbehandlingsforløb forsinkes, fordi hospitaler insisterer på at gentage patologiske undersøgelser, som allerede er gennemført én gang.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

088Lise Müller (F)07/6-20121. Hvor mange hjemmefødsler har der været siden opstart?
2. Hvilke sygehuse er involveret?
3. Hvordan er det organiseret på de enkelte sygehuse
4. Hvor stor en overflyttelsesprocent er der?
5. Hvad er årsagerne til overførslerne?
6. Hvordan fordeler brugen af ordningen sig på niveau 1-4?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

087Peter Kay Mortensen (A)07/6-2012I det udsendte høringsmateriale til behandling på FU møde den 12.6, fremgår det fra Direktionen på Hillerød Hospital, at område Nord er presset på det medicinske område. Er det muligt at få uddybet hvori det pres består?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

086Henrik Thorup (O)06/6-2012I Villabyerne oplyses det i et læserindlæg, at det endnu en gang har taget helt urimelig tid, at få en ambulance til at komme til stede til en dame der er faldet om på Strandvejen i Hellerup.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

085Lise Müller (F)04/6-2012I henhold til Ældreplanen vil jeg gerne spørge om:
På hvilke hospitaler er der etableret udgående akutfunktion
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

084Marianne Stendell (A)04/6-2012Jeg vil gerne bede om en redegørelse for status og økonomi for fusioneringen af mikrobiologisk afdeling Herlev og Hillerød.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

083Birgitte Kjøller Pedersen (F)01/6-20121) Jeg vil gerne have forholdet mellem den selvejende institution Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium og Region Hovedstaden uddybet, herunder regionens mulighed for at påvirke opgavevaretagelsen.
2) Hvilke konkrete ændringer er der sket som følge af Budget 2012?
3) Er det korrekt at KPLL tilbyder Antistof screeningstest (HIV Ab), men ikke Combi screeningstest (HIV Ag + Ab)?
4) Er der andre steder i Region Hovedstaden, hvor Combi testen ikke tilbydes?
5) Hvad er vurderingen i Region Hovedstaden af de to testformer i forhold til hinanden og patienternes udsigter i forhold til igangsættelse af behandling?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

082Lise Müller (F)30/5-2012Der foregår på nuværende tidspunkt en indsats - i vores regi primært fra Gentofte Hospital - ift tuberkulose. Jeg har i rr-spørgsmål spurgt lidt til indsatsen og har forstået at antallet af smitede er steget og at de faglige kredse vurderer at der er behov for yderligere opsøgende indsats.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

081Lise Mûller (F)30/5-2012Akutmodtagelser og behandlersygeplejersker/læge-assistance

Jeg vil gerne vide, hvor mange af det samlede antal henvendelser på hhv Helsingør, Frederikssund og Hillerød Hospitalers akutmodtagelser, som kunne klares uden lægehjælp? Og i den forbindelse også en oversigt over typer af problemstillinger, som i udgangspunktet kan klares uden lægetilsyn.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

080Lise Müller (F)30/5-2012På foranledning af en borgerhenvendelse har jeg følgende spørgsmål vedr. behandlingen af CPRS:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

079Kenneth Kristensen Berth (O)30/5-2012Er det korrekt opfattet, at der kun har været annonceret i Politiken for begivenhederne i forbindelse med høringsfasen af den Regionale Udviklingsplan?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

078Charlotte Fischer (B)30/5-2012Politiken bringer i dag 30.5 artikler om Distortion-festivalen. Heraf fremgår det bl.a., at festivalens direktør tre gange i strid med loven har lånt penge af festivalens kasse til sig selv.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

077Per Roswall (V)25/5-2012Er der en pulje til privatbaner, hvor stor er den og hvad er der
eventuelt tilbage?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

076Henrik Thorup (O)24/5-2012På FU-mødet den 15.maj blev der under sag nr. 11, vedr. omlægning af patologiservice bl.a. omtalt de økonomiske konsekvenser.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

075Henrik Thorup (O)20/5-2012På grund af tidsnød ved sidste FU fik jeg ikke stillet et spørgsmål om omvisiteringer. Under Meddelelser pkt. 41.21 findes en graf om omvisiterede 2012 fordelt på hospitaler og grupper af forventet ydelse. Tilsyneladende har Gentofte Hospital kun omvisiteringer ved Ortopædiske operationer og ved Radiologiske procedurer. Er det korrekt, at Gentofte Hospital ikke er i stand til at foretage ortopædiske operationer i et antal, så man ikke skal omvisitere, eller hvad er årsagen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

074Peter Kay Mortensen (A)20/5-2012Der har i pressen været meget omtale af udbud af respiratorhjælp. Det oplyses også at det er firmaet Bruger Hjælper Formidlingen, der har vundet de fleste udbud. Kan det bekræftes, at det er Bruger Hjælper Formidlingen der står for respiratorhjælp? I bekræftende fald, kan det så oplyses hvilke vilkår iht. vores udbuds- og indkøbspolitik som udbuddet er vundet på og her tænker jeg især på kvalitet og arbejdsmiljø og om området er dækket af en overenskomst?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

073Charlotte Fischer (B)17/5-2012Jeg ønsker en komplet brutto-liste over de ydelser, som almen praktiserende læger og speciallæger kan tage betaling for i konsultationen. 
Læs hele spørgsmålet (pdf-filen, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-filen, åbner i nyt vindue)

072Charlotte Fischer (B)15/5-2012Jeg ønsker at vide, hvor mange (indlagte hhv ambulante) psykiatriske patienter der hvert år i Region Hovedstaden idømmes erstatninger som følge af, at de har overfaldet/udøvet skade på en medarbejder. Jeg ønsker også at vide erstatningernes størrelse fx i gennemsnit.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

071Flemming Pless (A)22/5-2012Regionsrådet besluttede på sit møde den 24. maj 2011, at post poliopatienter, der har fået første behandling med intravenøs immuglobulin (IVIG) i Sverige, og patienter der står på venteliste, men endnu ikke har fået første behandling, indkaldes til vurdering med henblik på behandling med IVIG på Rigshospitalet.
Regionsrådet udtalte i beslutningen, at rådet lægger vægt på, at resultaterne gøres til genstand for evaluering.

På den baggrund vil jeg gerne spørge om, hvad Rigshospitalets erfaringer med behandlingen af denne patientgruppe har været siden medio 2011.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

070Henrik Thorup (O)12/5-2012Jeg skal bede om at få oplyst hvilke vurderinger der ligger til grund for afslag på udgående funktion fra Hospice Søndergård, som supplement for den virksomhed, der drives fra dette Hospice? Herunder skal jeg bede oplyst, hvorfor en henvendelse fra dette Hospice, adresseret til Regionsrådet den 14.2.2012, ikke er tilgået regionsrådet?
Læs svar fra administrationen(pdf-fil, åbner i nyt vindue)

069Nina Berrig (C)11/5-2012I Berlingske Politiko den 7.5.12 er der en artikel om telemedicin.
Her står at ”Odense Universitetshospital bidrager til Danmarks topplacering, fordi telemedicin nu tilbydes som standardbehandling, når patienter med lungesygdommen KOL sendes hjem fra hospitalet.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

068Kenneth Kristensen Berth (O)7/5-2012Hvordan kan det være at Lægevagten ved en telefonisk henvendelse oplyser, at læger ikke længere kører ud til patienter, men at alle patienter skal møde frem personligt ved Lægevagten, når dette ikke er tilfældet. Hvad er generelt Lægevagtens kriterier for at sende kørende vagt til patienterne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

067Kenneth Kristensen Berth (O)7/5-2012Kan en privatpraktiserende speciallæge opkræve gebyr for udeblivelse fra konsultationer, der er dækket af den offentlige sygesikring og i bekræftende fald i henhold til hvilken bestemmelse i lovgivningen - i modsat fald hvilke sanktionsmuligheder har regionen over for speciallæger, der alligevel opkræver gebyrer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

066Henrik Thorup (O)3/5-2012Det bedes oplyst hvor mange specialinstitutioner der er nedlagt i regionsregi og overgået til kommunerne, efter kommunalreformen.
Læs svar fra administrationen (pdf- fil, åbner i nyt vindue)

065Kenneth Kristensen Berth (O)3/5-20121. Hvilken indsats har regionen indtil nu udfoldet for at oplyse borgerne om forskellen mellem akutklinikker og akutmodtagelser, og hvilken indsats agter man at udfylde, således at det kan undgås, at borgere går forgæves sådan som det i øjeblikket sker i massivt omfang bl.a. hvad angår børneafdelingerne?
 
2. Hvilken indsats udfoldes på Respirationscenter Øst for at uddanne handicaphjælpere, der kan bistå respirationspatienter med hjælp i hjemmet til deres respirator. Hvor mange er uddannet sidste år, hvor mange forventes uddannet i år, og hvor lang er ventelisten for uddannelse heraf?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

064Julie Herdal Molbech (F)26/4-2012Status på Region Hovedstadens tilbud om rehabilitering til kræftpatienter
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

063Lars
Gaardhøj (A)
23/4-2012Baggrunden for mit spørgsmål er, at jeg har hørt, at Region Syd og muligvis også Region Nord forlanger, at lægevagtens chauffører er vagtuddannede af hensyn til sikkerheden, når man f.eks. er ude ved borgere med psykiske problemer, eller i socialt belastede områder, hvor stenkast m.v. kan forekomme.
Og mit spørgsmål er, om det forholder sig sådan i de to nævnte regioner? samt om vi kender til deres erfaringer med ordningen? og om vi overvejer/har overvejet det samme? Til slut vil jeg høre hvornår lægevagtkørslen skal i udbud?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

062Lise Müller (F)23/4-2012Supplerende spørgsmål om tuberkulose
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

061Birgitte Kjøller Pedersen (F)22/4-2012Jeg vil gerne vide noget om overbelægning på hospitalerne.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

060Kenneth Kristensen Berth (O)20/4-2012Undertegnede ønsker oplyst, hvor mange sengepladser, der vil være, når Respirationscenter Øst jf. respirationscentrets hjemmeside per maj flytter sammen på Glostrup Hospital - og i forlængelse heraf ønskes oplyst aktuelle ventetider for non-invasiv respiratorisk behandling hhv. invasiv respiratoriske behandling.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 1 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag 2 til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

059Lise Müller (F)20/4-2012I regionens fødeplan, står der beskrevet at visse tiltag forventes implementeret pr 1. april 2011 men er afhængig af økonomi. Derfor ønskes en status på hvilke der udestår:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

058Charlotte Fischer (B)18/4-2012En stor udfordring er kampen mod multiresistente bakterier i det danske sundhedsvæsen. Ifølge MRSA Videncenters årsberetning 2010 blev der på Region Hovedstadens hospitaler mm. påvist MRSA hos 503 personer i 2010. Antal blodforgiftninger med MRSA var 10. Målet er, at MRSA skal udgøre mindre end 1 procent af alle blodforgiftninger. Jeg vil gerne vide, hvordan billedet ser ud for 2011 - og hvordan administrationen ser behovet for at styrke regionens indsats mod MRSA?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

057Lise Müller (F)17/4-2012På Herlev Hospital var der tidligere et udgående akut-team. Ifølge bl.a Gladsaxe Kommune var dette et godt tiltag, der forebyggede indlæggelser.
Projektet blev dog ikke videreført.
Jeg ønsker derfor at vide hvorfor projektet ikke blev videreført, hvad evalueringerne viste, samt hvad det ville koste at reetablere fx i Herlevs optageområde.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

056Susanne Langer (Ø)6/3-2012Den 6. marts 2012 behandlede regionsrådet sagen Kvalitet i praksis – regionernes strategi for målrettet og systematisk kvalitetsudvikling på praksisområdet – høringssvar til Danske Regioner. I forbindelse med behandling af sagen blev Susanne Langer (Ø) lovet et notat, der uddyber følgende formulering: ”De udfordringer Region H har på nogle områder i forhold til organiseringen af og samarbejdet med praksissektoren adresseres til selvstændig drøftelse. Det drejer sig om forpligtende deltagelse i kronikerforløb, inddragelse i akutbetjeningen mv.”
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

055Kenneth Kristensen Berth (O)10/4-2012Kan det oplyses fordelt på kommuner, hvor mange ældre - forstået som personer over 65 år - , der i 2011 er blevet indlagt med symptomer på dehydrering?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

054Kenneth Kristensen Berth (O)4/4-2012Hvad er årsagen til at Herlev Hospital har valgt at overmale dele af Poul Gernes kunstneriske udsmykning på Herlev Hospital, og er det almindelig prakisk, at der afsættes penge til kunstneriske udsmykning af hospitalerne for at de herefter bliver overmalet - kan vi forvente at det samme vil ske i forhold til de midler, der nu afsættes til kunstnerisk udsmykning af de nye hospitaler - og hvem kan beslutte at gøre noget lignende?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

053Nina Berrig (C)
4/4-2012Spørgsmål vedr. fedmeopererede gravide:
Jeg er blevet fortalt, at der kan være særlige problemer når kvinder - som tidligere er blevet fedmeopererede - bliver gravide og at der på Hvidovre Hospital er der særlig fokus på dette område. Jeg er bekendt med at de allerede nu modtager gravide fra andre hospitaler i regionen når der opstår problemer.
Hvordan er det med planerne for at gøre Hvidovres fødeafdeling ( "obstetriske afdeling" ) til samlingssted for disse patienter i Region Hovedstaden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

052Per Seerup Knudsen (A)
2/4-2012I svaret på spørgsmål 021/2012 oplyses, at ”Ved akut opstået hørenedsættelse bør afdelingen ….. rekvirere et øre, næse og halstilsyn”. Herefter omtales situationer med blodprop.
Jeg vil derfor gerne vide om ordet ”bør” skal forstås således, at i alle andre tilfælde end ved blodprop i hjernen, skal der rekvireres et øre, næse og halstilsyn?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

051Regionsrådets medlemmer
16/3-2012 Foranlediget af de igangværende overvejelser om ændringer i hospitalsstrukturen i planlægningsområde Nord, er der stillet række spørgsmål herunder blev der anmodet om en oversigt over, hvordan de kommuner, der bliver flyttet fra Helsingør Hospital til Hillerød Hospital bliver betjent med kollektiv trafik.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vinduer)

050Birgitte Kjøller Pedersen (F)
16/3-2012 Hvordan har udviklingen været på Helsingør Hospital i antal senge og personale siden juni 2007.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

049Leila Lindén (A)
26/3-2012I forlængelse af mit spørgsmål den 24/3-12 om liggende patienttransport til/fra Bornholm, har jeg fået yderligere et spørgsmål om en bornholmsk patient:
 
Borgeren er en meget fysisk svækket sclerosepatient, der skal på et længere ophold på et af hospitalerne i hovedstaden.
Hun er kun i stand til sidde i sin specielle el-kørestol, der sikrer, at hun ikke falder sammen i ryggen.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

048Leila Lindén (A)
24/3-2012Forleden aften mødte jeg på Bornholmerfærgen mod Ystad 2 Falck-reddere, som fortalte, at den liggende transport af patienter i Cimber-fly til og fra Bornholm ikke længere var tilladt. Derfor var de i ambulance på vej til Ystad efter en patient fra, som skulle liggende hjem til Bornholm fra et hospital i København.
Baggrunden for, at det ikke længere var muligt at flyve liggende patienter hjem til Bornholm, var ifølge Falck-redderne deres arbejdsmiljø med at få patienten ind og ud af flyet. Et påbud fra Arbejdstilsynet.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

047Kenneth Kristensen Berth (O)
22/3-2012Det bedes oplyst, hvor Samarbejdsudvalget for almen praksis på sit møde den 22. marts 2012 har besluttet at placere den ekstra lægekapacitet, som man åbenbart besluttede at udvide med på et møde den 1. oktober 2011. Det bedes samtidig oplyst, hvorfor Regionsrådet den 31. januar 2012 behandlede et orienteringspunkt med en indstilling fra Samarbejdsudvalget for almen praksis, der gik ud på, at der ikke var behov for at udvide lægekapaciteten i 2012, når Samarbejdsudvalget på et møde den 1. oktober 2011 rent faktisk har besluttet at udvide lægekapaciteten på grund af lægedækningsproblemer på Vestegnen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil åbner i nyt vindue)
 
046Charlotte Fischer (B)
22/3-2012

Jeg er blevet kontaktet vedr. projektet ” Kreative industrier i Øresundsregionen”.
Formålet med projektet er at kortlægge de kreative industrier i Øresundsregionen og undersøge de kreative industriers betydning for innovation og jobskabelse i regionen.

Det lyder jo som en på mange måder god idé med en samlet strategi for de kreative industrier.
Jeg vil spørge om to ting.:

1.Er der et sagligt behov for et initiativ af denne art?
2.Hvordan ville mulighederne for støtte i vores regi være - og hvornår ville det i givet fald kunne behandles?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

045Jannie Hjerpe (F)21/3-2012

Hvor mange ortopædkirurgiske operationer er der i de 4 områder (nord, syd, midt og byen) opgjort på akutte og elektive operationer 2010 og 2011?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

044Karin
Helweg-Larsen
(Uden for partierne)
19/3-
2012
Der er i notat til FU af 16.3.2012 præsenteret en række data for 2010 og 2011 om skadestuekontakter til Helsingør Hospitals akut modtagelse/akut klinik og antal akutte patienter på hospitalet. Der er desuden adgang til svar på en række spørgsmål stilet til forslag om hospitalsstrukturændringer i planlægningsområde Nord.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

043RR-medlemmer12/3-2012Foranlediget af de igangværende overvejelser om ændringer i hospitalsstrukturen i planlægningsområde Nord, er der stillet en række spørgsmål.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs bilag til svaret (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

042Lise Müller
(F)
15/3-
2012
Fagfolk sætter fokus på tuberkulose-smitten især blandt udsatte. Derfor ønsker jeg svar på følgende:
Hvor mange er smittede er der og hvor stor stigning er der tale om?
Ydermere fremgår det at indsatsen primært er en Røntgenbus - lejet i Norge - der kører to uger om året i hele DK. Hvem finansierer det og hvad koster denne indsats?
Såfremt man i DK skulle have sin egen røntgenbus, evt. på tværs af regionerne, hvad er omkostningerne forbundet med dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

041Peter Kay
Mortensen
(A)

14/3-
2012
Er det muligt at få en opgørelse af, hvor de borgere, der ligger i sengene på Helsingør Hospital, kommer fra? Kommune for kommune.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

040Arly Eskildsen (F)6/3-2012Jeg ønsker svar på en række spørgsmål vedr. sengekapaciteten i Region Hovedstadens Psykiatri, som ikke er besvaret i Notat af 17. februar 2012:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

039Kirsten Lee
(B)
5/3-2012Ved notat af 07.11.11 blev vi informeret om at Administrationen i samarbejde med Reg H. Psykiatri ville drøfte årsagerne til de store udgiftsforskelle indenfor psykiatrien.
Hvad er resultatet af disse drøftelser? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

038Leila Lindén
(A)
4/3-2012Jeg har tidligere forstået, at modellen for Familieambulatoriet (gravide misbrugere) i Region Hovedstaden skulle udbredes og danne model i resten af Danmark, og at dette også er sket.
I de øvrige regioner er Familieambulatorierne medtaget i Sundhedsaftalerne, men tilsyneladende er dette ikke tilfældet i Region Hovedstaden?
Er det korrekt?
Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

037Nina Berrig
(C)
2/3-2012Er det korrekt at det kun er en læge som må tage blodprøver på en spritbilist og at betalingen er kr. 1.200.?
Er det rigtigt at sygeplejersker, som normalt har taget blodprøver, ikke må nu?
Hvad ligger til grund for en sådan aftale, hvis det er virkeligheden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

036Julie Herdal Molbech (F)23/2-2012Jeg vil gerne høre nærmere angående to ting om de førstegangsfødende i regionen:
1. Ud af det totale antal førstegangsfødsler, regionen varetager om året, hvor mange er da ukomplicerede forløb? Jeg vil gerne have svar både i totale tal og procent.
2. Hvad koster det regionen at have førstegangsfødende liggende på barselshotellerne/barselsgangene? Jeg ønsker svar både for den samlede udgift hertil, og hvad det koster pr. førstegangsfødende kvinde, der overnatter.

Fødsler generelt
Hvad er den gennemsnitlige udgift for et ukompliceret graviditets/fødselsforløb i regionen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

035Charlotte Fischer
(B)
22/2-2012Jeg har modtaget  henvendelse fra en borger, der skal have laseropereret sine øjne. Hun ønsker at få opereret begge øjne samme dag, men har fået afslag. Det ville ifølge hende have været muligt, hvis hun havde fået det udført i Region Sjælland.

På den baggrund vil jeg gerne vide, hvorfor vi i hovedstadsregionen ikke giver mulighed for, at begge øjne kan opereres samtidig. I det omfang det ikke er lægefagligt begrundet er mit spørgsmål, om borgere, der ønsker det, kan få klaret begge øjne samtidig.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

034Karsten Skawbo-Jensen
(C)
16/2-2012Spørgsmål om privatpraktiserende lægers eventuelle monopolstilling
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 


033Lars Gaardhøj (A)13/2-2012TV2 har henover weekenden kørt en historie om, at mange borgere pr. brev har fået besked om, at de har diagnosen kræft. Historien, der kørte i tv, var fra det midtjyske, men det står slet ikke alene. Kræftens Bekæmpelse fortæller i indslaget, at de har kendskab til 350 tilfælde, hvor borgere får den forfærdelige besked pr. brev.

Jeg vil derfor gerne spørge til, om der i Region H findes samme praksis med at sende kræftdiagnosen ud med alm. post? Og om der i Region H findes retningslinjer eller andre foranstaltninger, der skal sikre, at noget sådant ikke forekommer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

032Finn Rudaizky (O)12/2-2012Anvendes den i medierne omtalte procedure med at sende besked til patienter om kræftsygdom pr. brev fra hospitalerne i Region Hovedstaden - og i givet fald, i hvor stort et omfang!
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

031Charlotte Fischer
(B)
11/2-2012Jyllands-Posten havde 11.2 artikler om psykisk syge, der i markant mindre omfang henvises til private tilbud. Fra 1. kvartal til 3. kvartal 2011 var der tale om et fald på 81 procent. Jeg vil på den baggrund gerne vide følgende:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

030Per Tærsbøl (C)10/2-2012Der er meget focus for øjeblikket på vore operationsstuer og statistik over hvor meget de bliver brugt.
Er det muligt at vi kunne få en oversigt over alle hospitalers brug af skadestuer og ikke kun over enkelte hospitalers brug(måske findes oversigten i forvejen). 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

    
029Karin Helweg-Larsen (Uden for partierne)9/2-2012I svar af d.d. er det til RR-medlem Flemming Pless oplyst at ca. 15 % af pt.erstatninger vedrører behandlinger på privat hospitaler, baseret op foreløbige tal.
Kan det oplyses inden for hvilke behandlinger, dvs. i forhold til aktionsdiagnser/behandlingsårsager, at disse erstatninger grupper sig.
Kan det oplyses fordelingen af erstatninger på de enkelte privathospitaler samt erstatningsbeløbenes størrelse?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

028Kenneth Kristensen Berth
(O)
7/2-2012Hvordan kan det være, at lægerne i Vallensbæk har bedyret, at de kan tage imod 16.000 patienter, når det fremgår af Vallensbæk Kommunes hjemmeside, at der er lukket for tilgang hos 7 ud af 9 læger i kommunen? 

027Flemming Pless
(A)
6/2-2012I hvilket omfang er læger i Region Hovedstaden, i forbindelse med deres arbejde på vores hospitaler, blevet sponsoreret af firmaet Depuy, der er producent af den hofteprotese, der nu er trukket tilbage?
Jeg skal desuden spørge om, hvilke retningslinier, der pt. er gældende for sponsorater for sundhedspersonale ansat i Region Hovedstaden.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

026Jannie Hjerpe
(F)
6/2-2012I pressen har der været forlydender om, at al specialiseret håndkirurgi skal samles på Gentofte Hospital, dvs en stor del af håndkirurgien fra Hillerød Hospital skal flyttes til Gentofte Hospital.
Jeg er blevet kontaktet af flere personaler fra Hillerød som naturligvis er urolig om disse skriverier.
Jeg undrer mig over disse udmeldninger fra Gentofte Hospital, især set i lyset af, at Gentofte i 2010 har viderevisiteret en del håndkirurgisk patienter til behandling i privat regi idet de ikke har kunnet overholde ventetiderne.

Mit spørgsmål er derfor:
Er der aktuelle planer om at flytte håndkirurgiske patienter fra Hillerød hospital til Gentofte?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

025Birgitte Kjøller Pedersen (F)6/2-2012SF vil gerne have alle papirer mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland vedr. den mellemregionale afregning, herunder det tilbud som region Sjælland har givet os.

Desuden, men ikke nødvendigvis samtidig, vil vi gerne have administrationens kommentar til det sjællandske synspunkt, at Region Hovedstaden tjener på samarbejdet med Region Sjælland.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

024Henrik Thorup (O)3/2-2012Da Berlingske fortsat skriver i nye artikler (3.2.), at der på Gentofte Hospital er 6 tomme operationsstuer, skal jeg bede om at få oplyst om det antal er rigtigt? Ved sidste forespørgsel i FU fik jeg oplyst, at det kun drejede sig reelt om én operationsstue. Når der nu i Berlingske oplyses, at der skal flyttes håndkirurgi fra Hillerød og Glostrup til Gentofte, og det drejer sig om op til 1500 operationer, så må antallet af nuværende tomme operationsstuer være mere end én?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

023Flemming Pless
(A)
1/2-2012Krisepsykologisk Enhed på Rigshospitalet har haft indtægtsdækket virksomhed igennem de sidste 30 år. De har tilbudt krisepsykologisk konsulentbistand til primært offentlige arbejdspladser / virksomheder uden for RH, og mod betaling. Dog forstået sådan, at det aldrig har været den enkelte patient som har betalt, men arbejdsgiver.

Denne virksomhed har givet stor ekspertise inden for specialet psykotraumatologi. Og er en vigtig grund til, at de har kunnet udbygge Krisepsykologisk Enheds arbejdsområder til gavn for en række andre patientgrupper. Regionen har nu vurderet, at vi ikke kan fortsætte med den indtægtsdækkede virksomhed.
Er der grund til at overveje igen om denne ændring er gavnlig? Mener vi at dette arbejde bør eller kan fortsætte?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

022Flemming Pless
(A)
1/2-2012I forbindelse med en tilsyneladende forøgelse af patienterstatninger for Region Hovedstaden skal jeg bede om en tydeliggørelse af, hvor stor en andel af disse erstatninger, der drejer sig om behandlinger, der har sin grund i eller tager sin begyndelse hos de private hospitaler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

021Per Seerup Knudsen (A)29/1-2012Per Seerup Knudsen har på baggrund af beskrivelsen af et konkret patientforløb an-modet om forvaltningens kommentarer hertil, samt oplysninger om:
- Er der på hospitalerne mulighed for at afdelingerne kan anvende/rekvirere en kommunikator (et simpelt forstærkersystem) eller andre løsninger, så at pati-enter med nedsat hørelse sikres forståelse af personalets meddelelser og op-lysninger?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

020Finn Rudaizky (O)29/1-2012Da hospitalsplanen blev lavet lagde man vægt på dels at samle specialer men også på nærhedsprincippet.
Man fik lavet 4 områdehospitaler, de øvrige blev nærhospitaler.
Nærhospitalerne fik især medicinske afdelinger og skulle tage sig af borgere med kroniske sygdomme som der er mange af og hvor nærhedsprincippet er vigtigt. Derudover fik nærhospitalerne et eller flere andre specialer de også kunne profilere sig på og for at det ikke blev for småt.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

019Per Seerup Knudsen (A)28/1-2012Jeg har fået oplyst, at udvikling af nye medicinske præparater hovedsageligt baserer sig på forsøg gennemført på hankønsvæsener. En udvikling på baggrund af test på kun det ene køn, skulle angiveligt bevirke en delvis forkert anvendelse af det endelige præparat. F.eks. ved forkert dosering.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

018Flemming Pless
(A)
27/1-2012Jeg har tidligere spurgt til proteser.
Jeg beder om følgende spørgsmål bliver tillagt:

I DR Kontant fremhæves problemstillingen med en bestemt protese ASR, der er kendetegnet ved at være en metal mod metal protese af et bestemt fabrikat. Er det den samme problemstilling med andre fabrikater, der fungerer med samme metal mod metal? Og, i så fald, hvorledes har Region H reageret i forhold til dette.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

017Hans Toft (C)24/1-2012RR-spørgsmål stillet på forretningsudvalgets møde den 24. januar 2012:

Hans Toft har på forretningsudvalgets møde den 24. januar 2012 bedt om en redegørelse for kapaciteten for så vidt angår operationsstuer på Gentofte Hospital på baggrund af mediernes omtale af tomme operationsstuer på hospitalet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

016Henrik Thorup (O)26/1-2012I en interessant artikel i Berlingske i dag den 26.1. skriver hospitalsdirektør Eva Zeuten bl.a. om udlevering af uniformer, contra automatudlevering.

Spørgsmålet er interessant, eftersom der sættes spørgsmålstegn ved, om det er dyrere eller billigere ved at have automatudlevering end personlig (oldfruemodellen) udlevering?
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

015Flemming Pless
(A)
26/1-2012De seneste dage har bragt en række oplysninger frem i pressen om hofteoperationer i Region Hovedstaden.
Det drejer sig om operationer, der angiveligt er udført med proteser som en producent har trukket tilbage fra markedet pga. langvarige klager.
Jeg ønsker svar på:
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

014Susanne Langer
(Ø)
25/1-2012Da regionsrådet vedtog at sende klimastrategien i høring i november, tiltrådte rådet også, at klimastrategien skulle gøres til genstand for en bredere debat og høringskredsen udvides. Hvem har fået strategien til høringen – og herunder, er interesseorganisationer også blevet hørt?
Hvad er planen for det videre arbejde med klimastrategien, når høringsfristen afsluttes?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

013Flemming Pless
(A)
23/1-2012I forbindelse med en artikel i Berlingske Tidende den 23/1 2012 skal jeg bede om en opgørelse af udnyttelsesgraden af operationsstuer på Gentofte Hospital. Ligeledes skal jeg bede om udnyttelsesgraden af operationsstuer på Frederiksberg hospital. Jeg beder om en oversigt, der strækker fra det sidste kvartal i 2011 til nu.
Jeg vil også bede om en vurdering af udnyttelsen set i forhold til forventninger. Også gerne fremadrettet.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

012Maja Holt Højgaard (A) 23/1-2012Jeg har fået en borgerhenvendelse der beskriver 2 timers ventetid både ud og hjem på handicapbefordring til Rigshospitalet. 
Måler vi i dag på patienternes ventetid i forbindelse med handicaptransport? Er det muligt at få en oversigt svarende til den opgørelse der laves for ambulancer over ventetider med median, 90 og 98 percentil ventetider? Gerne også for de øvrige hospitaer. 
Hvor meget ville det koste at få 90 percentilen ned på en time?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

011Leila Lindén
(A)
20/1-2012Jeg har modtaget denne henvendelse fra en borger på Bornholm. Han og hans hustru driver en forretning på Bornholm, hvorfor de jo skal kunne disponere, idet de begge selv arbejder i forretningen. Henvendelsen er ikke den første i rækken til mig fra bornholmske borgere, derfor vil jeg bede om svar og stillingtagen til det konstruktive forslag, som fremgår af henvendelsen  - samt mere fokus på dette område.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

010Steen Olesen
(F) 
20/1-2012Jeg har i dag med bestyrtelse i Helsingør Dagblad kunne læse, at der på Hillerød Hospital hersker uhumske rengøringsforhold og sundhedsfarlige forhold pga. dårlig rengøring. Det er regionsmedlem Finn Rudaizky, der oplyser dette i et debatindlæg 20.01.
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

009 Flemming Pless
(A)    
20/1-2012En netop udgiven rapport fra Patientombuddet angiver at en antal på 11 nyfødte er hjerneskadet på grund af sundhedsfaglige fejl.
Jeg skal derfor bede om svar på, hvorvidt der er sket fejl på Region Hovedstadens fødeafdelinger i relation til ovennævnte rapport og hvorledes man har taget aktion på det.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

008Flemming Pless
(A)
10/1-20123F påpeger i deres seneste nummer af deres fagblad, at flere store rengøringsfirmaer underbetaler deres ansatte af udenlandsk herkomst. Det drejer sig om rengøringsfirmaet Forende Service og grupperinger herunder.
Forholdene for de ansatte i dette firma kan berette om utålelige arbejdsforhold og lønvilkår. Jeg skal derfor spørge om Region Hovedstaden benytter sig af eksterne rengøringsfirmaer, der ikke følger gældende løn og arbejdsvilkår på den danske arbejdsmarked.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

007Flemming Pless
(A)
7/1-2012Der har siden årsskiftet været flere debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis angående problemer med parkering i forbindelse med besøg på skadestuen/akutfunktionen på Hillerød hospital.
Jeg skal derfor spørge om, Hillerød Hospitals direktion har gjort sig fremadrettede overvejelser for at sikre et system og en allokering af parkeringspladser til skadestuesøgende?
Yderligere skal anmode om en overvejelse om hvorvidt Hillerød kommune er blevet mere nidkære i forhold til parkeringskontrol.
Svaret vil søges indpasset i patientudvalgets kommende arbejdsopgaver
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
006Nina Berrig
(C)
6/1-2012Vedr. Høreapparatområdet: 

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 


005Lise Müller
(F)
4/1-20121. Er der lavet nogle undersøgelser af hvorfor vi i region Hovedstaden har 215 skadestuebesøg pr 1000 borgere i modsætning til fx Region Midt som har 137? Hvis, hvad siger de? Og hvis ikke, er der så nogle oplagte mulige svar?

2. Hvornår forventes det elektroniske system på plads, der kan overvåge og oplyse ventetider kontinuerligt at være på plads?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

004Flemming Pless
(A)
3/1-2012

Er det korrekt, at byggeledelse og rådgivning på Glostrup hospital har vist særligt gode takter og at man derved har taget et særligt tiltag for sikre, at budgetter og byggeledelse ikke skrider under byggefasen?

Hvilke overvejelser har Region Hovedstaden gjort sig i forhold til det ovennævnte spørgsmål og de kommende store byggerier i Region Hovedstaden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

003Charlotte Fischer
(B)
3/1-2012

Jeg vil gerne vide flg. med afsæt i bl.a. Politikens artikler om ventetiderne til kræftbehandling og specielt bugspytkirtelkræft:

  • Hvorfor indgik bugspytkirtelkræft ikke i den monitoreringsoversigt, som Forretningsudvalget fik som meddelelse til sit møde 8.11.2011?
  • Hvordan vil regionen sikre, at der sker en fast og fuldt dækkende opfølgning - også politisk - på udviklingen i ventetiderne til kræftbehandling?

Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

002Julie Herdal Molbech (F)3/1-2012

Vi hører i disse dage flere mediehistorier om, at patienter med bl.a. kræft i æggestokkene, bugspytkirtlen, lungerne og spiserøret venter for længe på at blive opereret, og at det for nogle kræfttypers vedkommende har stået på længe. 
Læs hele spørgsmålet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

001Kenneth Kristensen Berth
(O)
2/1-2012Hvilke overvejelser gøres der på regionens hospitaler for at sikre, at placeringen af patienter på gangarealer etc. i forbindelse med overbelægning sker under hensyntagen til brandregulativer mv. og at fremkommeligheden sikres i forbindelse med eventuelt udbrud af brand?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


Redaktør