2023 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

​​Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2023 samt administrationens svar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​
2023 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen
​Nr.
Spørger​
Dato​

​Spørgsmål og svar​

​079-23

​Sofie de Bretteville Olsen (A)
​14.09.23


​Politikerspørgsmål 079-23 vedr. spørgsmål om indkaldelse af transpersoner til screeninger stillet af Sofie de Bretteville Olsen, Socialdemokratiet
Læs mere om politikerspørgsmål 079-23 vedr. indkaldelse af transpersoner til screeninger stillet af Sofie de Bretteville Olsen, Socialdemokratiet​

Afventer svar

​078-23
​Sofie de Bretteville Olsen (A)
​14.09.23


​Politikerspørgsmål 078-23 vedr. spørgsmål om medicinske aborter stillet af Sofie de Bretteville Olsen, Socialdemokratiet
Læs mere om politikerspørgsmål 078-23 vedr. medicinske aborter stillet af Sofie de Bretteville Olsen, Socialdemokratiet 

Afventer svar

​077-23
​Brian Høier (A) og Marianne Frederik (Ø)
​11.09.23
Politikerspørgsmål 077-23 vedr. spørgsmål om indkøb, forskning og innovation stillet af Brian Høier, Socialdemokratiet og Marianne Frederik, Enhedslisten
​Læs mere om politikerspørgsmål 077-23 vedr. indkøb, forskning og innovation stillet af Brian Høier, Socialdemokratiet og Marianne Frederik, Enhedslisten

Afventer svar​
​076-23
​Karin Friis Bach (B)
​10.09.23

Politikerspørgsmål 076-23 vedr. spørgsmål om regler for udlevering af høreapparater stillet af Karin Friis Bach, Det Radikale Venstre.
Læs mere om politikerspørgsmål 076-23 vedr. regler for udlevering af høreapparater stillet af Karin Friis Bach, Det Radikale Venstre.​

Afventer svar

​075-23
​Christine Dal (V)
​08.09.23


​Politikerspørgsmål 075-23 vedr. spørgsmål om blacklisting af medarbejdere stillet af Christine Dal, Venstre
Læs mere om politikerspørgsmål 075-23 vedr. blacklisting af medarbejdere stillet af Christine Dal, Venstre​

Afventer svar
​074-23
​Erdogan Mert (Ø)
​02.09.23


​Politikerspørgsmål 074-23 vedr. spørgsmål ang. faktaoplysninger om Region Hovedstadens Psykiatri stillet af Erdogan Mert, Enhedslisten
Læs mere om politikerspørgsmål 074-23 vedr. faktaoplysninger om Region Hovedstadens Psykiatri stillet af Erdogan Mert, Enhedslisten​

Afventer svar


073-23
​Dorte Vilhelmsen (C) 

31.08.23


​Politikerspørgsmål 073-23 vedr. spørgsmål ang. forældreadgang til sundhed.dk / sp stillet af Dorte Vilhelmsen, Det Konservative Folkeparti
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 073-23 vedr. forældreadgang til sundhed.dk / sp stillet af Dorte Vilhelmsen, Det Konservative Folkeparti​​

​072-23

​Randi Mondorf (V)
​31.08.23
​Politikerspørgsmål 072-23 vedr. spørgsmål ang. mammografi screening og udredning stillet af Randi Mondorf, Venstre
Læs mere om politikerspørgsmål 072-23 vedr. mammografi screening og udredning stillet af Randi Mondorf, Venstre.​

Afventer svar.

​071-23
​Thomas Rohden (B)
​30.08.23


​​Politikerspørgsmål 071-23 vedr. spørgsmål ang. udgifter til reklamekampagne stillet af Thomas Rohden, Det Radikale Venstre
Læs mere om politikerspørgsmål 071-23 vedr. udgifter til reklamekampagne stillet af Thomas Rohden, Det Radikale Venstre.​

Afventer svar.

​070-23

​Marianne Frederik (Ø)
​12.08.23


​Politikerspørgsmål 070-23 vedr. spørgsmål om ventetid til psykiatrien stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten. 
Hvor mange er på venteliste i Region Hovedstaden til praktiserende psykiater?
Hvor længe er ventetiden?
Hvad er ventetiden for dem med privat forsikring og dem uden?
Hvorfor er der denne forskel?

I DR Nyhederne er der tal, der viser, at der i gennemsnit på landsplan er 81 ugers ventetid
Sundhedsøkonom Jes Søgaard siger i DR2 Nyhederne, at dem med privatforsikringer har fortrinsret, og meget kortere ventetid. Det mener jeg, fører til ulighed i sundhed.


​069-23

​Stine Roldgaard (F)
​11.08.23
​Politikerspørgsmål 069-23 vedr. spørgsmål ang. vikarer på fødegangene stillet af Stine Roldgaard, Socialistisk Folkeparti.
Vi har fået tilbagemeldinger om en meget travl sommer på fødegangene og især Hvidovre Hospitals fødegang har været i medierne med en ulykkelig hændelse, der medførte at et barn døde i sin mors mave i forbindelse med medicinsk igangsætning med Angusta. 

Der er gjort undtagelser mht vikarstoppet og eksterne jordemodervikarer er blevet kaldt ind siden den 12. juli, så vidt jeg er orienteret.
Mine spørgsmål er som følger:
Hvor længe er der dispensation til at indkalde jordemodervikarer ?
Er det kun Hvidovre Hospital, der har gjort brug af det ?
Hvordan meldes situationen på de andre fødesteder i regionen ?
Hvad er Regionens plan for fødeafdelingerne den kommende tid ?
Læs administrationen svar politikerspørgsmål 069-23 vedr. vikarer på fødegangene stillet af Stine Roldgaard, Socialistis​k Folkeparti.​​

​068-23

​Peter Westermann (F)
​11.08.23
​Politikerspørgsmål 068-23 vedr. spørgsmål Sammen om vagtarbejde stillet af Peter Westermann, Socialistisk Folkeparti.
Jeg ønsker at vide, hvad der er aftalt i de respektive MED-udvalg i forhold til Sammen om vagtarbejde.  Med MED-udvalg, mener jeg VMU-er og RMU. 
Jeg ønsker dermed referater fra behandlingen af sagen på møder i de respektive MED-udvalg. 
Jeg ønsker samtidig oplysning om de næste skridt i forhold til at inddrage medarbejderne i processen. 
Bilag 2 til svar på politikerspørgsmål 068-23 Sammen om vagtarbejde​

​​067-23
​Dorte Vilhelmsen (C) 
​06.08.23
​Politikerspørgsmål 067-23 vedr. udeblivelser fra ambulantbehandling i psykiatrien stillet af Dorte Vilhelmsen, Det Konservative Folkeparti.
Hvor stor en procentdel af de 15-17-årige udebliver fra ambulantbehandling i psykiatrien?
Hvor stor en procentdel af dem under 15 år udebliver fra ambulantbehandling i psykiatrien?
Hvad har vi af særlige tiltag til at nedbringe udeblivelser på vores ambulatorier i psykiatrien?

​066-23

Marianne Frederik (Ø)​​02.08.23


​Politikerspørgsmål 066-23 vedr. opfølgning på Field's sagen stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten.
Enhedslisten vil bede om svar på følgende spørgsmål, der vedrører den såkaldte ”Fields-sag”, og hvordan det går med opfølgningen i psykiatrien, og hvad man har lært af mulige fejl.:

Helt konkret vil vi gerne have svar på følgende:
1. Kan en urolig faglig person (f.eks. psykolog, sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person) omkring en patient foreslå en anden behandling, eller en ny vurdering, hvis den vurderende læge mener noget andet? Eller kan forslaget være 2 læger, der bedømmer en diagnose og/eller en ændring i diagnosen?
2. Har psykiatrien fået bedre hånd om forløbene, så patienterne ikke ses af mange forskellige læger. 
3. Er kendskabet/tilliden til den regionale akuttjeneste forbedret, så patienter vil ringe til den? Især når den private tjeneste ikke altid er betjent?
​065-23
​Peter Westermann (F)
​12.07.23
​Politikerspørgsmål 065-23 vedr. arbejdsmiljøindsatsen stillet af Peter Westermann, Socialisk Folkeparti.
Hvilke arbejdsmiljømæssige initiativer er der taget i Region Hovedstaden i 2022 og 2023? Med initiativer tænkes på indsatser der, ligger ud over det rent lovgivningsmæssige og "skal-opgaver"som f.eks. APV. Desuden hvilke effekter der forventes, samt allerede opnåede effekter.
Læs mere om politikerspørgsmål 065-23 vedr. arbejdsmiljøindsatsen stillet at Peter Westermann, Socialistisk Folkeparti.​

Afventer svar. 

​064-23
​Dorte Vilhelmsen (C) og Magnus Von Dreiager (C)
​13.07.23

​Politikerspørgsmål 064-23 vedr. sommerferielukning på Sankt Hans stillet af Dorte Vilhelmsen og Magnus Von Dreiager, Det Konservative Folkeparti.

Afdeling M på Sankt Hans holder ferielukket i uge 29 og 30, hvilket også har været drøftet af flere omgange i Social- og Psykiatriudvalget. Beslutningen har været oppe i medierne flere gange, og senest i en artikel af d. 12. juli 2023 udtaler en patient fra afdelingen; "Personalet synes også, at det er dybt skrækkeligt, at stedet lukker de to uger, og jeg er sikker på, at de ville gøre noget, hvis de kunne.".

Link til artikel: https://www.tv2kosmopol.dk/region-hovedstaden/natasja-frygter-tilbagefald-mens-behandlingssted-ferielukkes-jeg-har-ikke-lyst-til-at-vaere-forsoegskanin 

På den baggrund ønskes det oplyst, i hvilket omfang MED-udvalgene har været inddraget i beslutningen om sommerferielukningen af Afdeling M på Sankt Hans. Ydermere ønskes det beskrevet, i hvilken udstrækning man har valgt at følge de kommentarer som kom fra MED-udvalgene.

Slutteligt er vi tidligere blevet orienteret om, at man efter sommerferien sidste år, hvor man kørte på nedsat kapacitet, har afholdt et møde for at diskutere løsningen i år. Hvad var MED-udvalgets anbefaling til håndtering af situation i sommerferien 2023?

L​æs administrationens svar på politikerspørgsmål 064-23 vedr. sommerferielukning på Sankt Hans stillet af Dorte Vilhelmsen og  Magnus Von Dreiager, Det Konservative Folkeparti​​

​063-23
​Marianne Frederik (Ø)
​​07.07. 23
​Politikerspørgsmål 063-23 vedr. fødselstal og fødesteder i Region Hovedstaden stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten.
Jeg vil gerne stille følgende politikerspørgsmål vedr. fødselstal og fødesteder i regionen.
Er der stadig brug for et kvinde-barn-center på Bispebjerg?
Er fødselstallet i regionen mindre end tidligere forudsat?
Hvad betyder udviklingen i fødselstal for regionens planer for fødesteder?

​​Baggrund:
I Weekendavisen 7.juli skriver Hjarn Von Zernichow Borberg, at der er regnet med en fertilitet på 1,9 og det burde være 1,7. Han skriver yderligere:
"Region Hovedstaden kunne med god grund se på sin beslutning om i 2024 at etablere et nyt dyrt kvindebarn-center på Bispebjerg Hospital". 
"Siden 2018, hvor beslutningen blev taget, er antallet af levende fødte i regionen faldet med syv procent i stedet for - som forventet - at stige med næsten otte procent." 

Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 063-23 vedr. fødselstal og fødesteder i Region Hovedstaden stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten​

​062-23
Anne Ehrenreich (ufp)​​26.06.23
​Politikerspørgsmål 062-23 vedr. Jeg har med interesse læst denne afgørelse fra Folketingets Ombudsmand:   https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/cpap-maske/ som ser ud til at rykke lidt på hegnspælene mellem Kommune og Region? Og vil gerne høre Region Hovedstadens vurdering af afgørelsen samt de økonomiske konsekvenser for regionen af afgørelsen?
Læs ​administrationens svar på politikerspørgsmål 062-23 vedr. ombudsmandens afgørelse om CPAP-maske stillet af Anne Ehrenreich, Uden for Parti​

​061​-23
​Finn Rudaizky (O)
​23.06.23


​​Politikerspørgmål 061-23 vedr. Medierne beretter om fyring af medarbejdere på psykiatrisk center Sct. Hans. 
Få dage senere beretter medierne, at de samme fyrede medarbejdere, alligevel ikke er fyret! Opsigelserne er trukket tilbage.

Det vil være relevant at få oplyst, hvordan sådan en zik-zak situation opstår. Hvad var baggrunden for afskedigelserne? Hvad var årsagen til genansættelserne, kun 2 dage senere?

På hvilken måde har psykiatridirektionen været involveret?
Var Region Hovedstadens direktion og regionsformand vidende om hændelserne? Hvis ja, på hvilken måde var de involveret?
Var Region Hovedstadens psykiatriudvalgs formand orienteret om afskedigelserne forud for fyringerne? Hvis ja, hvordan?  stillet af Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti

​060-23
​Ej benyttet. 

​059-23

​Anne Ehrenreich (ufp)
​11.06.23


​Politikerspørgsmål 059-23 vedr. afgørelser ved Menneskerettighedsdomstolen om brugen af tvang stillet af Anne Ehrenreich (ufp)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 059-23 vedr. afgørelser ved Menneskerettighedsdomstolen om brugen af tvang stillet af Anne Ehrenreich, Uden for Parti​​

​058-23
​Peter Westermann (F)
​06.06.23
​Politikerspørgsmål 058-23 vedr. udviklingen i antal i arbejdsulykker i forhold til tidligere stillet af Peter Westermann (F)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 058-23 vedr. udviklingen i antal af arbejdsulykker i forhold til tidligere stillet af Peter Westermann fra Socialistisk Folkeparti​​​

​057-23

​Finn Rudaizky (O)
​26.05.23
​Poliitikerspørgsmål 057-23 vedr Politianmeldte lægers uberettigede opslag i patientjournaler fra 2019 til dato stillet af Finn  Rudaizky (O)
​Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 057-23 vedr politianmeldte lægers uberettigede opslag i patientjournaler fra 2019 til dato, stillet af Finn Rudaizky fra Dansk Folkepart​i​​

​056-23

​Magnus Von Dreiager (C)
​25.05.23
​Politikerspørgsmål 056-23 vedr. Søgningsmønstret til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden, stillet af Magnus Von Dreiager (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 056-23 vedr.  Søgningsmønstret til ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden, stillet af Magnus Von Dreiager
fra Det Konservative Folkeparti​​​


​055-23

​Magnus Von Dreiager og Christoffer Buster Reinhardt (C)
​25.05.23
​Politikerspørgsmål 055-23 vedr. aborter, stillet af Magnus Von Dreiager og Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 055-23 vedr. aborter, stillet af Magnus Von Dreiager og Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​

​054-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​24.05.23
​Politikerspørgsmål 054-23 vedr. allergi-vaccination, Christoffer Buster Reinhardt (C)
​Læs administrationens svar på  politikerspørgsmål 054-23 vedr. allergi-vaccination, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​

​053-23

​Leila Lindén (A)
​19.05.23
​Politikerspørgsmål 053-23 vedr. Bornholm og udskrivelse af dødsattest i weekenden, stillet af Leila Lindén (A)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 053-23 vedr. Bornholm og udskrivelse af dødsattest i weekenden stillet af Leila Lindén fra Socialdemokratiet​​​

​052-23

​Magnus Von Dreiager (C)

​17.05.23
​Politikerspørgsmål 052-23 vedr. FN's Verdensmål, stillet af Magnus Von Dreiager (C)
Læs administrationens svar på politikerspøgsmål 052-23 vedr. FN's Verdensmål, stillet af Magnus Von Dreiager fra Det Konservative Folkeparti​

​051-23
​Magnus Von Dreiager (C)

​17.05.23
​Politikerspørgsmål 051-23 vedr. retspsykiatrien, stillet af Magnus Von Dreiager (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 051-23 vedr. retspsykiatrien, stillet af Magnus Von Dreiager fra D​et Konservative Folkeparti

​050-23


​ej benyttet
​049-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​17.05.23
​Politikerspørgsmål 049-23 vedr. deponering, stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 049-23 vedr. deponering, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​

​048-23

​Emilie Haug Rasch (Ø)
​16.05.23
​Politikerspørgsmål 048-23 vedr.  hjælp til senfølger for covid-19, stillet af Emilie Haug Rasch (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 048-23 vedr. hjælp til senfølger for covid-19, stillet af Emilie Haug Rasch fra Enhedslisten​

​047-23

​Sofie de Bretteville Olsen (A) og Leila Lindén (A)
​12.05.23
​Politikerspørgsmål 047-23 vedr. registering af patienter fra privathospitaler, stillet af ​Sofie de Bretteville Olsen (A) og Leila Lindén (A)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 047-23 vedr. registering af patienter fra privathospitaler, stillet af ​Sofie de Bretteville Olsen og Leila Lindén fra Socialdemokratiet​​

​046-23
​Marainne Friis-Mikkelsen (C)
​09.05.23
​Politikerspørgsmål 046-23 vedr alt for miljøet, stillet af Marianne Friis-Mikkelsen (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 046-23 vedr. alt for miljøet, stillet af Marianne Friis-Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti​​

​045-23

​Jacob Rosenberg (C)
​07.05.23
​Politikerspørgsmål 045-23 vedr. anonymisering af personalet i sundhedsplatformen, stillet af Jacob Rosenfren (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 045-23 vedr. vedr. anonymisering af personalet​ i sundhedsplatformen, stillet af Jacob Rosenfren fra Det Konservative Folkeparti​

​044-23
​Nicolai Kampmann (A)
​02.05.23
​Politikerspørgsmål 044-23 Vedr. patienter, der udebliver fra  aftalte tider på regionens hospitaler, stillet af Nicolai Kampmann (A)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 044-23 Vedr. patienter, der udebliver fra  aftalte tider på regionens hospitaler, stillet af Nicolai Kampmann fra Socialdemokratiet​​

​043-23

​Line Ervolder (C)
​01.05.23
​Politikerspørgsmål 043-23 vedr. regionens matrikler og ubrugte parkeringspladser, stillet af Line Ervolder (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 043-23 vedr. regionens matrikler og ubrugte parkeringspladser​, stillet af Line Ervolder fra Det Konservative Folkeparti ​

​042-23

​Finn Rudaizky (O)
​27.04.23
​Politikerspørgsmål 042-23 vedr. tilskud til tandlægeregning for kræftpatienter, stillet af Finn Rudaizky (O)
Læs administrationens svar på  politikerspørgsmål 042-23 Vedr. tilskud til tandlægeregning for kræftpatienter, stillet af Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti​​

​041-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​27.04.23
​Politikerspørgsmål 041-23 Vedr. Projektet 'Kom Trygt Hjem', stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 041-23 Vedr. Projektet 'Kom Trygt Hjem', stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti ​

​040-23

​Christine Dal (V)
​26.04.23
​Politikerspørgsmål 040-23 vedr. udlevering af ID-kort, stillet af Christine Dal (V)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 040-23 vedr. udlevering af ID-kort, stillet af Christine Dal fra Venstr​e​​

​039-23

​Jacob Rosengren (C)
​20.04.23
​Politikerspørgsmål 039-23 vedr. kunstig intelligens og Sundhedsplatformen, stillet af Jacob Rosengren (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 039-23 vedr. kunstig intelligens og Sundhedsplatformen, stillet af Jacob Rosengren fra Det Konservative Folkeparti​​​

​038-23

​Randi Mondrof (V)
​18.04.23
​Poltikerspørgsmål 038-23 vedr. Patienternes frie valg - behandling i udlandet , stillet af Randi Mondorf (V)
Læs administrationens svar politikerspørgsmål 038-23 vedr. Patienternes frie valg - behandling i udlandet, stillet af Randi Mondorf fra Venstre​

​037-23

​Finn Rudaizky (O)
​18.04.23
​Politikerspørgsmål 037-23 vedr. ressourcestærke kræftpatienter, stillet af Finn Rudaizky (O)
Læs administraionens svar på politikerspørgsmål 037-23 vedr. ressourcestærke kræftpatienter​ , stillet af Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti​
Læs administratonens supplerende svar på politikerspørgsmål 037 B-23 vedr. ressourcestærke kræftpatienter stillet af Finn Rudaizky fra Dansk Folkepart​i

​036-23

​​Leila Lindén (A) og Carsten Scheibye (V)
​17.04.23
Politikerspørgsmål 036-23 vedr. lange ventetider på psykologbehandling i Region Hovedstaden, stilet af Leila Lindén (A) og Carsten Scheibye (V)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 036-23 vedr. lange ventetider på psykologbehandling i Region Hovedstaden​, stillet af Leila Lindén fra Socialdemokratiet og Carsten Scheibye fra Venstre​

​035-23

​Leila Lindén (A) og Carsten Scheibye (V)
​17.04.23
​Politikerspørgsmål 035-23 vedr. Bornholms ambulancer, stilet af Leila Lindén (A) og Carsten Scheibye (V)
Læs administrationens svar på  politikerspørgsmål 035-23 vedr. Bornholms ambulancer, stillet af Leila Lindén fra Socialdemokratiet og Carsten Scheibye fra Venstre​​​​

​034-23

​Finn Rudaizky (O)
​14.04.23
​Politikerspørgsmål 034-23 vedr. den kommende Letbane, stillet af Finn Rudaizky (O)
Læs  administrationens svar på politikerspørgsmål 034-23 vedr. den kommende Letbane stillet af Finne Rudaizky fra Dansk Folkeparti​​

​033-23


Ej benyttet
​032-23

​Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C)

​12.04.23
​Politikerspørgsmål 032-23 vedr. babyambulance, Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 032-23 vedr. babyambulance stillet af Marianne Gerner Friis-Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti​

​031-23

​Helene Forsberg-Madsen (Ø)
​05.04.23
​Politikerspørgsmål 031-23 vedr. Regionens civilsamfundssamarbejde, stillet af Helene Forberg-Madsen (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 031-23 vedr. Regionens civilsamfundssamarbejde, stillet af Helene Forberg-Madsen fra Enhedslisten​​​

​030-23

​Helene Forsberg-Madsen (Ø)
​05.04.23
​Politikerspørgsmål 030-23 vedr. datasikkerhed, stillet af Helene Forsberg-Madsen (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 030-23 vedr. datasikkerhed, stillet af Helene Forsberg-Madsen fra Enhedslisten​

​029-23

​Lars Gaardhøj (A)
​03.04.23
​Politikerspørgsmål 029-23 vedr. T-celleterapi til modermærkekræft, stillet af Lars Gaardhøj (A)
Læs administrationens svar på  politikerspørgsmål 029-23 vedr. T-celleterapi til modermærkekræft, stillet af Lars Gaardhøj fra Socialdemokratiet ​​​

​028-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​29.03.23
​Politikerspørgsmål 028-23 vedr. Sundhedsindsats på væresteder, stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 028-23 vedr. Sundhedsindsats på væresteder, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​

​027-23

​Finn Rudaizky (O)
​29.03.23
​Politikerspørgsmål 027-23 vedr. spillereklamer, stillet af Finn Rudaizky (O)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 027-23 vedr. spillereklamer, stillet af Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti​​​​

​026-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​27.03.23
​Politikerspørgsmål 026-23 vedr. familiær hyperkolesterolæmi, stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 026-23 vedr. familiær hyperkolesterolæmi, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​

​025-23

​Marianne Frederik (Ø)
​18.03.23
​Politikerspørgsmål 025-23 vedr. hospitalsbyggerierne i Regionen, stillet af Marianne Frederik (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 025-23 vedr. hospitalsbyggerierne i Regionen, stillet af Marianne Frederik fra Enhedslisten​

​024-23

​Peter Westermann (F)
​17.03.23
​Politikerspørgsmål 024-23 vedr. værnemidler, stillet af Peter Westermann (F)
Læs administrations svar på politikerspørgsmål 024-23 vedr. værnemidler, stillet af Peter Westermann fra Socialitisk Folkeparti

​023-23

​Tormod Olsen (Ø)
​14.03.23
​Politikerspørgsmål 023-23 vedr. rengøring på Rigshospitalet, stillet af Tormod Olsen (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 023-23 vedr. rengøring på Rigshospitalet, stillet af Tormod Olsen fra Enhedslisten​​


022-23
​Erdogan Mert (Ø)
​12.03.23
​Politikerspørgsmål 022-23 vedr. psykiatri, stillet af Erdogan Mert (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 022-23 vedr. psykiatri, stillet af Erdogan Mert fra Enhedslisten​


021-23
​Peter Westermann (F)
​11.03.23
​Politikerspørgsmål 021-23 vedr. Responstider på ambulancekørsel A, stillet af Peter Westermann (F)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 021-23 vedr. Responstider på ambulancekørsel A, stillet af Peter Westermann fra Socialistisk Folkeparti

​020-23

​Annie Hagel (Ø)
​10.03.23
​Politikerspørgsmål 020-23 vedr. Rigshospitalets aftale med medicinalfirmaet Johnson & Johnson, stillet af Annie Hagel (Ø)
​Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 020-23 vedr.  Rigshospitalets aftale med medicinalfirmaet Johnson & Johnson, stillet af Annie Hagel fra Enhedslisten​

​019-23

​Marianne Frederik (Ø)
​05.03.23
​Politikerspørgsmål 019-23 vedr. transport, stillet af Marianne Frederik (Ø)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 019-23 vedr. transport, stillet af Marianne Frederik fra Enhedslisten​​


018-23
​Dorte Vilhelmsen 
Og Magnus Von Dreiager (C)
​03.03.23
​Politikerspørgsmål 018-23 vedr.  genindlæggelser i psykiatrien, stillet af ​Dorte Vilhelmsen Og Magnus Von Dreiager (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 018-23 vedr. genindlæggelser, stillet af ​Dorte Vilhelmsen Og Magnus Von Dreiager fra Det Konservative Folkeparti​​

​017-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​01.03.23
​Politikerspørgsmål 017-23 vedr. Opfølgning på spørgsmål om vaccinationscentre, stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs  administrationens svar på politikerspørgsmål 017-23 vedr. opfølgning på spørgsmål om vaccinationscentre, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​

​016-23

​Peter Westermann (F)
​02.03.23
​Politikerspørgsmål 016-23 vedr. ansatte i hver faggruppe i Region Hovedstadens psykiatri stillet af Peter Westermann (F) 
Læs adminnistratioens svar på politikerspørgsmål 016-23 vedr. ansatte i hver faggruppe i Region Hovedstadens psykiatri, stillet af Peter Westermann fra Socialistisk Folkeparti ​​
Læs administrationens supplerende svar på politikerspørgsmål 016-23 vedr. ansatte i hver faggruppe i Region Hovedstadens psykiatri stillet af Peter Westermann fra Socialitisk Folkeparti​

​015-23

​Peter Westermann (F)
​22.02.23
​Politikerspørgsmål 015-23 vedr. Rigshospitalets kor, stillet af Peter Westermann (F)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 015-23 vedr. Rigshospitalets kor, stillet af Peter Westermann fra Socialistisk Folkeparti​

​014-23

​Sadek Al-Amood (F)
​08.02.23
​Politikerspørgsmål 014-23 vedr. Kapacitetspres på 150S/15E mellem Nørreport/Ryparken og DTU, stillet af Sadek Al-Amood (F)
Læs administrationens 014-23 vedr. Kapacitetspres på 150S/15E mellem Nørreport/Ryparken og DTU, stillet af Sadek Al-Amood fra Socialitisk Folkeparti​


​013-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​31.01.23
​Politikerspørgsmål 013-23 vedr. evalueringsansættelser af tredjelandslæger i Region H, stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på poltikerspørgsmål 013-23 vedr. evalueringsansættelser af tredjelandslæger i Region H, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​

​012-23


Nr. ej benyttet
011-23​

​Anja Kjeldgaard Rosengreen (F)
​29.01.23
Politikerspørgsmål 011-23 om Orientering vedr. potentielle PFAS-forurenede grunde, stillet af Anja Kjeldgaard Rosengreen (F) 
​Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 011-23 vedr. Orientering vedr. potentielle PFAS-forurenede grunde, stillet af Anja Kjeldgaard Rosengreen fra Socialitisk Folkeparti.​​​

​010-23
Sadek Al-Amood (F)
​24.01.23
​Politikerspørgsmål 010-23 vedr. Movia ekstraordinær taksstigning, stillet af Sadek Al-Amood (F)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 010-23 vedr. Movia ekstraordinær takststignine, stillet af Sadek Al-Amood fra Socialistisk Folkeparti​​

​009-23

​Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C)
​23.01.23
​Politikerspørgsmål 009-23 vedr. etablering af 9 kunstige øer i Køge Bugt, stillet af Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 009-23 vedr. etablering af 9 kunstige øre i Køge Bugt, stillet af Marianne Gerner Friis-Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti​​


008-23
​Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C)
​23.01.23
​Politikerspørgsmål 008-23 vedr. piltoprojekt " Børn som pårørende", stillet af Marianne Gerner Friis-Mikkelsen (C) 
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 008-23 vedr. pilotprojekt "Børn som pårørende" stillet af Marianne Gerner Friis-Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti​​​

​007-23
​Line Ervolder (C)
​18.01.23
​Politikerspørgsmål 007-23 vedr. sygefravær, særligt for SOSUer, stillet af Line Ervolder (C)
Læs adminnistrationens svar på politikerspørgsmål 007-23 vedr. sygefravær, særligt for SOSUer​ stillet af Line Ervolder fra Det Konservative Folkeparti​​​

​006-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​17.01.23
​Politikerspørgsmpl 006-23 vedr. letbanen stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 006-23 vedr. letbanen stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​​


005-23
​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​17.01.23
​Politikerspørgsmål 005-23 vedr. plejeportører,  stillet af Christoffer Buster Reinhardt (C)
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 005-23 vedr. plejeportører stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​

​004-23

​Sadek Al-Amood (F)
​13.01.23
​Politikerspørgsmål 004-23 vedr. oversigt over LGBT+-politik og racisme/diskriminationspolitik på regionens arbejdspladser (primært hospitalerne),  stillet af Sadek Al-Amood
Læs administrationesn svar på​ politikerspørgsmål 004-23 oversigt over LGBT+-politik og racisme/diskriminationspolitik på regionens arbejdspladser (primært hospitalerne)
stillet af Sadek Al-Mood (F)​​


​003-23

​Christoffer Buster Reinhardt (C)
​06.01.23
​Politikerspørgsmål 003-23 vedr. regionens politik i forhold til delestillinger for sygeplejersker på Region Hovedstadens Hospitalel, stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti
Læs administrationens svar på  politikerspørgsmål 003-23 vedr. regionens politik i forhold til delestillinger for sygeplejsker imellem afdelinger på Region Hovedstadens Hospitaler stillet af Christoffer Buster Reinhardt fra Det Konservative Folkeparti​​

​002-23

​Stine Roldgaard (F)
05.01.23
​Politikerspørgsmål 002-23 vedr. udviklingen for fuldtidsansættelser blandt jordemødrene fra 2016 frem til i dag i RegionH,  stillet af Stine Roldgaard fra Socialistisk Folkeparti
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 002-23 vedr. vedr. udviklingen for fuldtidsansættelser blandt jordemødrene fra 2016 frem til i dag i RegionH stillet af Stine Roldgaard fra Socialistisk Folkeparti​

001-23
​Helene Forsberg-Madsen (Ø)

​05.01.23​

​Politikerspørgsmål 001-23 vedr. prisen på det nedlagte tilbud for børn med skader fra forældres alkoholforbrug under graviditeten,  stillet af Helene Forsberg-Madsen fra Enhedslisten​​
Læs administrationens svar på politikerspørgsmål 001-23 vedr. vedr. prisen på det nedlagte tilbud for børn med skader fra forældres alkoholforbrug under graviditeten stillet af Helene Forsberg-Madsen fra Enhedslisten​​
​​

Redaktør