Bedre patientinddragelse ved brug af teknologi

​Kom til gå-hjem-møde, og hør hvordan patientinddragelse og kommunikation mellem patient og sundhedsvæsen kan understøttes ved brug af forskellige former for teknologi.

Tidspunkt Ikon
Dato: 07-12-2016
Tid: 15:00 - 17:00
Sted

​Frederiksberg Hospital, Auditoriet

Patientinddragelse og kommunikation, der er understøttet af forskellige former for teknologi, vinder mere og mere indpas i det danske sundhedsvæsen.

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse inviterer derfor til gå-hjem-møde om forskellige former for teknologiske løsninger, som kan bidrage til bedre patientinddragelse og kommunikation. 

Til mødet kan du bl.a. høre, hvordan lydoptagelser af patientsamtaler kan bruges til at forbedre patienternes udbytte af samtalerne. Der vil også være oplæg om de nye muligheder for kommunikation mellem patient og sundhedspersonale, som Min Sundhedsplatform åbner op for. Derudover bliver du introduceret til konceptet eSundhedskompetence, som giver os en større forståelse for, hvordan vi bedst muligt kan understøtte patienter i et digital sundhedsvæsen.

Program

Download program (pdf)

Tid: 7. dec. 2016 kl.15:00 - 17:00
Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet, Hovedvejen opgang 14.
Pris: Arrangementet er gratis
Arrangør: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 5. december 2016.
Redaktør