Gå-hjem-møde om multisygdom - udfordringer og erfaringer

​Kom til gå-hjem-møde om multisygdom den 20. marts 2018.

Tidspunkt Ikon
Dato: 20-03-2018
Tid: 15:00 - 17:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Frederiksberg Hospital, Auditoriet, Hovedvejen indgang 14.

Tilmelding

​Tilmelding påkrævet

Stadigt flere mennesker i Danmark lever med flere kroniske lidelser. Det stiller nye krav til, hvordan sundhedsvæsenet møder disse patienter. Derfor holder KOPA gå-hjem-møde om multisygdom.

På gå-hjem-mødet kan du både høre mere om, hvad multisygdom er, og hvilke særlige udfordringer multisyge patienter kan have. Du får også viden om konkrete erfaringer fra indsatser rettet mod multisyge patienter fra både Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg og Psykiatrisk Center, Glostrup.

Program: 

  • Hvad er multisygdom? – Hvilke udfordringer er der set fra patienters og sundhedspersonales perspektiv? v. Michaela Schiøtz, seniorforsker, Tværsektoriel Forskningsenhed, Region Hovedstaden.
 
  • Erfaringer med indsatser rettet mod multisyge patienter i psykiatrien. v. Kasper Reff, ledende overlæge og Christina Skovsende Eriksen, farmaceut, Psykiatrisk Center, Glostrup. 
 
  • Erfaringer fra Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet i Silkeborg. v. Malene Dybdahl Thuesen, koordinator, sygeplejerske og Charlotte Weiling Appel, forskningssygeplejerske. 
 
  • Internationale indsatser i forhold til multisygdom - hvad kan vi lade os inspirere af? v. Michaela Schiøtz, seniorforsker, Tværsektoriel Forskningsenhed, Region Hovedstaden

Tid og sted

Tid: 20. marts 2018 kl. 15:00 - 17:00
Sted: Frederiksberg Hospital, Auditoriet, Hovedvejen indgang 14. Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg.
Pris: Arrangementet er gratis og er for alle.

Tilmelding* Benyt øverste link, hvis du er ansat i Region Hovedstaden og logget på regionens netværk. Alternativt kan du benytte det nederste link.  


Redaktør