Informationsmøde for kandidater til regionsrådet

​Informationsmøde til dig, der stiller op til regionsvalget.

Tidspunkt Ikon
Dato: 12-09-2017
Tid: 17:00 - 18:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Regionsgården, kantinen, Kongens Vænge, 3400 Hillerød
Tilmelding

​Tilmelding på cen-valg2017@regionh.dk senest den 5. september.

Program for informationsmødet

Kl. 17.00: Velkomst v/regionsdirektør Hjalte Aaberg

Med fire oplæg introduceres Region Hovedstadens hovedopgaver og helt aktuelle udfordringer, og hvordan du som politiker kan spille ind i det. Der er tid til spørgsmål efter hvert oplæg:

Kl. 17.05-17.20: Vi fokuserer og forenkler

Regionsdirektør Hjalte Aaberg giver en introduktion til Region Hovedstaden som organisation og arbejdet med at fokusere og forenkle organisationens strategier og værdigrundlag om helhedssyn, tillid og åbenhed.

Kl. 17.20-17.35: Det gode liv og virksomheder i vækst i Greater Copenhagen

Centerdirektør Claus Bjørn Billehøj fører os ind i udviklingen af Greater Copenhagen som en international metropol med høj vækst og livskvalitet, og giver et konkret indblik i hovedopgaverne på det regionale udviklingsområde.

Kl. 17.35-17.50: Region Hovedstaden bygger historisk mange hospitalsbyggerier

Enhedschef Peter Hansen giver et indblik i Region Hovedstadens opgave som bygherre for de store hospitalsbyggerier, og det politiske arbejde der understøtter dette.

Kl. 17.50-18.00: Forfriskning og netværk 

Kl. 18.00-18.25: Hos os er patienten ventet og velkommen

Centerdirektør Anne Skriver fortæller om Region Hovedstadens hovedopgaver på sundhedsområdet og det sociale område, og udfordringer og sigtelinjer i skabelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patientens situation styrer forløbet.

Kl. 18.25-18.30: Tak for i dag ved valggruppen


Redaktør