Interprofessionnel Læring og Samarbejde - bliv IPLS-facilitator

Kurset henvender sig til alle fagprofessioner på tværs af specialer og sektorer, og som er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter med flere forskellige professioner - både præ- og postgraduat. Deltagere fra andre regioner er også velkomne.

Tidspunkt Ikon
Dato: 11-02-2016
Tid: 13:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

Kick off: Center for HR c/o Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup, opgang 10a, i det store auditorium.
Øvrige kursusdage: Center for HR, Stationspark​en 24, 2600 Glostrup, lokale 111.

Hvad er IPLS

Int​​erprofessionel læring og samarbejde (IPLS) kan være en grundlæggende tilgang, der kan samle og forbedre arbejdet med tværgående patientforløb, patientsikk​​erhed, arbejdet med kvalitetsudvikling, uddannelsesplanlægning og læring.

F​​ormål​

Det ​overordnede formål med interprofessionel læring og samarbejde er at forbedre den kliniske kvalitet, borger-/patientsikkerhed og borger-/patienttilfredshed samt medarbejdertilfredshed. En uddannet facilitator inden for interprofessionel læring og samarbejde vil kunne initiere og understøtte teamsamarbejde og gruppeprocesser, sætte fokus på såvel øget læring imellem professionerne samt en højere grad af patient/borgerinddragelse. Facilitatorerne vil kunne fungere som værdifulde samarbejdspartnere for ledelsen i arbejdet med interprofessionelle aktiviteter og udviklingsprojekter.

​Målgruppe

Deltagerne skal have et eller flere af følgende arbejdsområder:

  • Er sundhedsprofessionelle med primært fokus på patienter/borgere i deres daglige arbejde.
  • Er aktive og arbejder i teams bestående af flere professioner. Det kan både være faste teams og mere tidsbegrænsede teams samt teams med et fagligt sigte eller teams, der relaterer sig til kvalitets- eller organisationsudvikling.
  • Deltager i eller planlægger projekter, der involverer flere forskellige professioner.
  • Er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter med flere forskellige professioner – både præ- og postgraduat​.
  • Der vil blive lagt vægt på en bred deltagerkreds på forløbet med deltagelse fra den kliniske praksis, fra uddannelsesinstitutioner og fra det primærkommunale område.

​Tilmelding​sfrist

Onsdag den 28. januar 2016.

Kontakt

Helle Hertz
38669857
helle.hertz@regionh.dk​ 


Redaktør