Klinisk ultralyd - lægens nye værktøj

​Klinisk ultralyd er en fokuseret ultralydundersøgelse, der foretages i forlængelse af den objektive undersøgelse for at besvare et klinisk ja/nej spørgsmål. Ultralyd anvendes som stetoskopet som supplement til anamnese og andre basale kliniske undersøgelser. Derved øges den diagnostiske sikkerhed samt grundlaget for visitation.

Tidspunkt Ikon
Dato: 16-03-2016
Tid: 9:00 - 15:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation, Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, Frederik den V´s vej 11, 2100 København Ø.

​I den nye kliniske hverdag vil et basalt kendskab til ultralyd blive en central kompetence for alle læger. Men hvor den 'kliniske ultralyd' kan foretages af klinikeren, giver den 'radiologisk ultralydsundersøgelse' en komplet beskrivelse af organsystemerne. Dette kræver specialistuddannelse på højt niveau, og ligger uden for dette kursus rammer.

Målgruppe

 • Alle læger.
 • Kursus er godkendt som efteruddannelse for praktiserende læger.​

​Læringsmål​

 • Basal betjening af ultralydapparatet med fokus på justering af gain, frekvens, dybde, fokus, opmåling samt transducervalg.
 • At få et basalt kendskab til teorien bag ultralyd, ultralydskanningens begrænsning samt de mest almindelige artefakter.
 • At blive bekendt med ultralydskanningens konventioner samt undersøgelsesteknikker
 • Anatomiske landmarks i abdomen og på ekstremiteterne.

Form og indhold

Kurset afvikles som et heldagskursus. Da det er et færdighedskursus lægges hovedvægten på mest mulig "hands-on tid". Kursisterne skanner hinanden, hvor 3 kursister deles om en skanner. Den teoretiske del tager udgangspunkt i lærebogen: "Klinisk ultralydskanning", Fadl´s forlag, redaktørerne Mikael Bitsch og Flemming Jensen. Bogen er en del af kursusprisen. Det anbefales at have læst bogens 6 indledende kapitler før kursus.

Program:

 • Introduktion til medicinsk ultralydskanning
 • Teori om ultralyd, billededannelse, artefakter
 • Praktisk øvelse i anvendelse af gain, dybde, fokus, frekvens, opmåling
 • Praktisk ultralydanatomi (hovedsagelig abdominal og i mindre grad muskuloskeletal), sonografiske landmarks
 • Beskrivelse af undersøgelsen
 • Opsummering​

Pr​​​is

Kr. 2.500,00 - som dækker undervisning, bogen "Klinisk ultralydskanning" samt frokost og kaffe.

Kursus giver adgang til refusion fra Efteruddannelsesfonden for alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kontakt

Kursussekretær Ditte Guldmann Kryger Rasmussen, ditte.guldmann.kryger.rasmussen@regionh.dk

Kursusleder overlæge Mikael Bitsch, mikael.bitsch@regionh.dk​​

Redaktør