Konference om sundhed gennem bæredygtig udvikling

​Den store, internationale konference CleanMed Europe afholdes i København 19.-21. oktober 2016. Du har mulighed for at være med – som deltager, oplægsholder eller hvis du ønsker at præsentere dit produkt, forskning eller casestudie på en stand.

Tidspunkt Ikon
Start: 19-10-2016, 0:00
Slut: 21-10-2016, 0:00
Sted

​FN-byen i København

​Organisationen Health Care Without Harm Europe inviterer danske og internationale eksperter, beslutningstagere, virksomheder, forskere og alle med interesse for sundhedsløsninger, folkesundhed og bæredygtighed til at deltage i konferencen CleanMed-Europe 2016 i FN-byen i København. ​​
 
Emnet for konferencen er sundhed gennem bæredygtig udvikling. Konferencen fokuserer bredt på bæredygtige sundhedsløsninger, herunder bl.a. affaldshåndtering, energioptimering, grønne indkøb, grøn transport, økologisk mad, mv.   

Program, tilmelding og info


 Region Hovedstaden støtter op om konferencen som supporting partner. 

Konferencen er en platform for udveksling af ideer og trends indenfor bæredygtig sundhedspleje. 

Konferencen giver dig mulighed for:

  • At få information om bæredygtig praktiseret sundhedspleje
  • At positionere din forskning, produkt eller idé i forhold til andre frontløbere
  • At introducere dit projekt eller produkt gennem ”speed dating” med førende eksperter
  • At netværke med nationale og internationale fagfolk på tværs af sundhedssektoren
Health Care Without Harm og FN har en lang samarbejdstradition, og har bl.a. samarbejdet med WHO, FN’s udviklingsprogram og FN’s miljøprogram om affaldsprodukter fra sundhedspleje, kviksølvsubstitution, klimaændringer og grønne indkøb.
 
FN-Byen i København er sundhedssektorens indkøbscentrum for FN globalt, hvilket giver dig mulighed for at være i kontakt - ikke kun med de europæiske sundhedsvæseners indkøbere - men også med FN’s indkøbseksperter med base i byen.
 
Sideløbende med hovedprogrammet med workshops og præsentationer vil der være ture i FN-Byen og besøg på Region Hovedstadens hospitaler inden konferencen.

Yderligere information:

Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, konsulent Sofie Dam, e-mail: sofie.dam@regionh.dk, tlf.: 38665540. ​​
Redaktør