Regionsrådsformandens træffetid februar 2018

Hver måned tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (A) imod borgere, organisation eller andre, der måtte ønske en kort og uformel drøftelse med formanden af emner, man finder vigtige.​

Tidspunkt Ikon
Dato: 01-02-2018
Tid: 11:00 - 12:30
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV


Tilmelding

​​Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller formand@regionh.dk

​​Af hensyn til planlægningen skal du senest fredag den 26. januar 2018, kl. 12.00​ tilmelde dig træffetiden hos Sekretariatet på tlf. 38 66 50 10 eller​ pr. mail og angive det emne, du ønsker at drøfte.​

Redaktør