Socialt sårbare patienter – hvem er de og hvad har de brug for?

​Kom til gå-hjem-møde om socialt sårbare patienter den 8. maj.

Tidspunkt Ikon
Dato: 08-05-2018
Tid: 14:30 - 17:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Frederiksberg Hospital, Undervisningslokale 1, Hovedvejen indgang 13, 1. sal
Tilmelding

​Tilmelding nødvendig

Der er socialt ulighed i sundhed i Danmark. Ikke blot i sygelighed og overlevelse i forbindelse med sygdom, men også i brugen af sundhedsvæsenets ydelser.

På dagens gå-hjem-møde sætter vi fokus på social ulighed og socialt sårbare patienter.  

Vi vil bl.a. komme ind på, hvordan vi overordnet set kan forstå ulighed i sundhed. Vi skal høre fortællinger om, hvordan socialt sårbare patienter anskuer livet med diabetes, og høre om sundhedsprofessionelles erfaringer med at inddrage og støtte socialt sårbare patienter.

Program

  • Social ulighed i sundhed – begreber og handlemuligheder.  v. Anna Paldam Folker, Forskningschef SDU, Seniorrådgiver, ph.d.

  • Livet med Diabetes: Sårbare diabetespatienters fortællinger. v. Annika Porsborg Nielsen, cand. scient. anth. ph.d., Specialkonsulent, Kompetencecenter for Patientoplevelser.

  • Inddragelse og støtte til socialt sårbare kræftpatienter. v. Katrina Pitt Winther, specialkonsulent, Finsenscenteret, Rigshospitalet og Anne-Lene Rye Markussen, Klinisk sygeplejespecialist cand.cur. Finsenscenteret, Rigshospitalet. 

  • Spørgsmål og afrunding

Tid og sted

Tid: 8. maj 2018 kl. 14:30 - 17:00.
Sted: Frederiksberg Hospital, Undervisningslokale 1, Hovedvejen indgang 13, 1. sal.
Pris: Arrangementet er gratis og er for alle.

Tilmelding

Jeg er ansat i Region Hovedstaden - og logget på regionens netværk *

Jeg er ikke ansat i Region Hovedstaden

* Benyt øverste link, hvis du er ansat i Region Hovedstaden og logget på regionens netværk. Alternativt benyt nederst link.

Redaktør