Store Praksisdag 2016

​Traditionen tro afholdes den årlige Store Praksisdag for læger, uddannelseslæger, sygeplejersker, laboranter, sekretærer og andet praksispersonale.

Tidspunkt Ikon
Dato: 28-01-2016
Tid: 8:30 - 18:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Hotel Scandic i København

Programmet er sammensat, så der er noget for enhver smag – og der er plads til 400 deltagere. 

Det overordnede tema er ”Fra rask til syg - fra syg til rask”.

Lægevidenskaben bliver dygtigere og dygtigere til at finde "sygdom". En voksende del af befolkningen får konstateret en kronisk lidelse eller  risikotilstand. Der laves kampagner for diverse screeningstiltag – både fra offentlig side og fra patientforeningerne. Man accepterer ikke
sygdom som et livsvilkår. Almen praksis interesserer sig for, hvad der holder mennesker robuste, sunde og raske. Hvad gør det ved patienten at få stillet en diagnose – at blive syg? Hvordan støtter almen praksis patienterne i at håndtere ”frygt-industrien”, og hvordan kan patienten leve bedst muligt videre ”som rask” både før og efter at have fået stillet en diagnose? 

Til indledningssessionen har vi inviteret psykolog Karen Aursand. Hun vil under overskriften ”Diagnoser – lindring eller lidelse?” tale om, hvordan praktiserende læger kan forstå følgerne af deres arbejde og gøre det bedst muligt etisk. 

Derefter er der 24 sessioner, som afspejler, hvad almen praksis dagligt beskæftiger sig med. Der er emner, der dækker forskellige lidelser, der ses i almen praksis, ligesom der er emner, der dækker organisatoriske forhold. 

Til afslutningssessionen har vi inviteret fysioterapeut og master i læreprocesser Peter Thyboe, som under overskriften ”At lægge år til livet og liv til årene” blandt andet vil tale om, hvordan man kan leve sundt på trods af kronisk sygdom/lidelse. 

Pris for deltagelse er: Praktiserende læger og praksispersonale kr. 1.200,-. Uddannelseslæger kr. 600,-. Skal betales ved tilmelding. 

Vel mødt til Store Praksisdag 2016 – Vi glæder os til at være sammen med jer igen. 

Med venlig hilsen
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Redaktør