Temadag Kunsten at seponere

​Region Hovedstaden inviterer til temadag med titlen ”Kunsten at seponere – En temadag om de lægefaglige dilemmaer ved seponering af lægemidler” fredag den 29. september 2017.

Tidspunkt Ikon
Dato: 29-09-2017
Tid: 8:00 - 16:00
Sted

​Auditorium 1 og 2, Rigshospitalet, Opgang 44, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Temadagen vil sætte fokus på de lægefaglige dilemmaer forbundet med seponering af lægemidler hos patienter med både somatisk og psykisk sygdom samt hos patienter i den sidste levetid. Temadagen vil desuden belyse patientperspektivet samt de etiske overvejelser, som indgår i patientsamtalen om seponering af lægemidler. Temadagen bliver til i et samarbejde mellem Center for Sundheds Enhed for Kvalitet & Patientsikkerhed og Klinisk Farmakologisk Afdeling med inddragelse af relevante specialer og praksiskonsulenter.

Temadagen anslås at være relevant for alle læger, men særligt for praktiserende læger og hospitalsansatte læger fra specialerne onkologi, hæmatologi, palliation, psykiatri og geriatri.

Se programmet for temadagen

Praktiserende læger fra almen praksis kan få refusion fra Fonden for Almen Praksis for tabt arbejdsfortjeneste for én dags selvvalgt efteruddannelse samt dækning af transportudgifter.

Redaktør